Naar inhoud

Onze middelen

Bij Piloten zonder Grenzen-België liggen 4 pijlers aan de basis van onze werking op lange termijn:

  • De vrijgevigheid van het grote publiek in België
  • Het vertrouwen van de institutionele schenkers en ngo’s 
  • Een soepele structuur die zich voortdurend aanpast 
  • Een pool van experts

De onvoorwaardelijke vrijgevigheid van het grote publiek in België

PZG is actief dankzij de steun van het grote publiek, en vertegenwoordigt hen op het terrein.

Als bevoorrechte getuige van humanitaire acties is Piloten zonder Grenzen-België al vroeg gestart met de sensibilisering van het Belgische grote publiek om het vertrouwen te winnen, leden te werven en financiële steun te krijgen. Dankzij de trouw en de regelmatige giften van schenkers kan Piloten zonder Grenzen-België vandaag rekenen op deze vrijgevigheid bij het bepalen van de financiële strategie van de organisatie op middellange termijn. Daarnaast beschikt ze ook over een belangrijke financiële en operationele onafhankelijkheid. 

Het vertrouwen van de institutionele schenkers en ngo’s

PZG kan rekenen op het vertrouwen van de grootste humanitaire organisaties en voldoet aan de strenge eisen op het vlak van financieel en operationeel beheer, die opgelegd worden door de Europese Commissie. 

Piloten zonder Grenzen-België beschikt sinds 2005 over een Kaderovereenkomst voor Partnerschap met het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO), en dit voor de financiering van de projecten volgens de humanitaire en financiële principes van de Commissie. Meer dan zestig humanitaire en ontwikkelingsorganisaties vertrouwen op de diensten van Piloten zonder Grenzen-België, waaronder:

24H for Darfur, International Medical Corps, Mine Advisory Group, Action Contre la Faim et Action Against Hunger, ACRA, l’Agence Française de Développement, ACTED, de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Architectes de l’urgence, Concern Worldwide, COOPI, Handicap International België, Caritas, FAO, Jesuit Refugee Council, AZG-België, Internationaal Comité van het Rode Kruis, Internationale Federatie van het Rode Kruis, Première Urgence-AMI, Solidarités, Unicef, Dierenartsen zonder Grenzen, Oxfam, Save the Children, MERLIN, International Rescue Committee, CARE, Concern Worlwide, World Concern, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), The Lutheran World Federation, Danish Refugee Council, Norwegian Refugee Council, Finn Church Aid, Mercy Corps, PLAN International, Dokters van de Wereld, MENTOR Initiative, Intersos, Internews, INSO International NGO Safety, WWF en World Conservation Society.

Een soepele structuur die zich voortdurend aanpast

PZG beschikt over een waaier van soepele, flexibele en modulaire diensten. Hiermee kunnen we ons vlot aanpassen aan nieuwe situaties binnen een humanitaire sector die voortdurend evolueert.    

Het directieteam in onze hoofdzetel bestaat uit drie permanente functies die zorgen voor de supervisie van alle departementen van de vereniging (informatica, sociaal secretariaat, boekhouding, verzekeringen, sensibilisering & fondsenwerving, en onderhoud van de vliegtuigen). Deze worden uitbesteed aan professionele onderaannemers met wie we een partnerrelatie hebben. De andere functies, waaronder diegene die noodzakelijk zijn in functie van het behalen van het Air Operator’s Certificate (AOC), de missies op het terrein en consultancy zijn flexibel, naargelang de behoeften.

Een pool van specialisten, onze “experts”

PZG is van mening dat het succes van de projecten voornamelijk afhangt van de kwaliteit van onze mensen. Daarom beschikken we over een pool van toegewijde vrijwillige professionals en contractuelen.

Piloten zonder Grenzen-België beschikt over een grote pool van mensen die gespecialiseerd zijn in alle domeinen van het beheer van de vereniging en de operaties op het terrein. Al deze mensen dragen op een geïntegreerde manier bij tot de dynamiek en de ontwikkeling van de organisatie, en de diensten die geleverd worden aan de ngo’s. Ze zijn vertegenwoordigd binnen de vrijwillige Raad van Bestuur, het directiecomité en de CTA, het vrijwilligersteam verantwoordelijk voor de coördinatie van kinderbegeleiding, het vrijwilligersteam voor communicatieondersteuning en de pool van onafhankelijke specialisten.

Zie ONZE EXPERTS