Naar inhoud

Student

Student bij PZG-België

Hebt u een veelbelovend project bedacht op het vlak van communicatie of informatica? Wilt u meebouwen aan het succes van een project dat op u zit te wachten? Bij PZG weten we dat waarde niet geteld wordt in jaren. Maar opgelet: de uitdaging is groot, even groot als het vertrouwen dat we in u hebben!

Stagiair of werkstudent

PZG-België wil samenwerken met stagiairs, het liefst op middellange en lange termijn. Ook al horen repetitieve taken erbij (net als voor alle teamleden), toch kunt u als stagiair ook een echt project tot een goed einde brengen. Als u een specifiek project voor ogen hebt, kunnen we de mogelijkheid van een studentencontract bespreken. 

Communicatiebehoeften

Piloten zonder grenzen - België is een heel kleine structuur die belangrijke redenen heeft om te communiceren op grote schaal. De luchtvaarttechnische middelen die PZG-België ter beschikking stelt voor humanitaire acties en duurzame ontwikkeling vragen om een grote financiële slagkracht. Die is te vinden bij het grote publiek. PZG-België moet dan ook steun zien te krijgen door iedereen bewust te maken van de nood aan hulp en ontwikkeling. Om ook op de financiële steun van de institutionele geldschieters te kunnen rekenen, moet PZG-België intensief lobbyen. 

Een enorm, onbenut communicatiepotentieel

PZG-België is de enige luchtvaart-ngo in België en de enige verlener van humanitair luchttransport op het terrein die plaatselijke vluchten inlegt en de ngo’s betrekt bij het beheer van de vluchten. De vereniging voert voor een honderdtal ngo’s op het terrein vluchten uit en krijgt zo de unieke kans om zich met alle thema’s bezig te houden. Van noodhulp tot milieubescherming, van kindsoldaten tot de bescherming van maki’s, van vluchtelingen, ontmijning en de opwarming van de aarde tot ondervoeding bij kinderen ... Zo is de vereniging een bevoorrechte getuige. 

Het probleem is dat PZG-België zijn beperkte menselijke en financiële middelen altijd ingezet heeft om de opdrachten op het terrein tot een goed einde te brengen. Zo blijft er weinig over om die opdrachten ook in de kijker te plaatsen. Dat is beslist een lovenswaardige manier van werken. Zeker als we kijken naar enkele ‘uitschuivers’ in de verenigingssector, waar het ‘virtuele’ soms de realiteit van de acties op het terrein overstijgt. Maar zo blijft wel een enorm communicatiepotentieel onbenut.

Andere behoeften, andere projecten, andere talenten

Net als voor de vrijwilligers kan het gaan om vertalen, de website updaten, luchtvaarttechnische fiches opstellen, schenkers uit het grote publiek opvolgen, informatieve computergraphics creëren, administratieve procedures opvolgen, evenementen organiseren, helpen bij de fondsenwerving, software ontwikkelen, nieuwe methodes uitwerken om te communiceren met het grote publiek en zo veel andere dingen waar we zelfs nog niet aan gedacht hebben.