Naar inhoud

Schenker

Schenker voor PZG-België

Maak het verschil met een schenking, blijf het verschil maken met een doorlopende schenking en word lid van de familie van schenkers die PZG-België helpt om de humanitaire hulpverleners naar plaatsen te brengen waar anderen niet (meer) komen. 

Maak het verschil en haal afgezonderde bevolkingsgroepen uit hun isolement

Voor veel bevolkingsgroepen die door oorlog, onveiligheid en een gebrek aan wegen van de buitenwereld afgesneden zijn, is het geluid van een ronkende Cessna die de landingsbaan in de jungle nadert een sprankeltje hoop dat de harten van honderden mensen sneller doet slaan. Dit is letterlijk van levensbelang, aangezien op zulke plekken een eenvoudig te genezen infectie dodelijk kan zijn voor een kind omdat het niet de juiste medicijnen krijgt.

Geef PZG-België de kans om te blijven gaan waar anderen niet (meer) komen.

Humanitair luchttransport krijg je niet zomaar klaar in risicogebieden. Dankzij de onvoorwaardelijke vrijgevigheid van het grote publiek in België is de vereniging er met eigen middelen in geslaagd om voldoende capaciteit op te bouwen en te handhaven. Zo kan PZG ngo’s een service aanbieden met alle flexibiliteit die ze nodig hebben om efficiënt te kunnen werken op het terrein. Het vliegtuig is het belangrijkste onderdeel van deze ‘service’, die ook de mogelijkheden omvat om het vliegtuig te onderhouden, te bedienen en te beheren in overeenstemming met de normen van de constructeur en de luchtvaarttechnische reglementering. Een voltallig team!

Hoe de schenkingen benut worden en transparantie

Ieder zijn vak! PZG-België laat de stichting Donorinfo toezicht houden op het gebruik van de schenkingen en de transparantie van de vereniging. De FOD Financiën licht PZG-België bovendien regelmatig door als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die de toelating heeft om fiscale attesten af te leveren.

 

Donorinfo is een volledig onafhankelijke stichting van openbaar nut die objectieve en gecontroleerde informatie verleent over de activiteiten en de financiële middelen van liefdadigheidsorganisaties die mensen in nood helpen. Om zijn onafhankelijkheid te kunnen verzekeren, financiert Donorinfo alle kosten zelf, zonder een beroep te doen op private schenkingen, overheidssubsidies, sponsoring of andere bijdragen. Alle diensten van Donorinfo zijn gratis, zowel voor de gebruikers van de site als voor de liefdadigheidsorganisaties die op de site vermeld staan. Dit model is uniek in België. http://donorinfo.be/nl 

Belastingverlaging voor financiële giften

Elk jaar wordt het bedrag van uw belastingen berekend op basis van uw persoonlijke situatie en uw inkomsten. U kunt dit bedrag naar beneden halen, met name via belastingverlagingen als u een schenking doet aan een erkende vereniging zoals PZG-België. Uw schenkingen vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar volgens de voorwaarden vermeld in artikel 145/33 van het WIB van 13 december 2012. De belastingverlaging bedraagt 45% van het gestorte bedrag dat vermeld staat op het fiscale attest dat u krijgt. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan 10% van uw totale netto-inkomsten of € 376.350.

Vanaf 1 juli 2021 is in Vlaanderen de hervorming van de erf- en schenkbelasting van kracht die de belasting voor nalatenschappen aan goede doelen gewijzigd heeft. Deze aanpassingen gelden enkel voor mensen die hun officiële woonplaats in Vlaanderen hebben.

Met deze hervorming wordt het fiscale voordeel bij een duolegaat geschrapt. Dat geldt ook voor oude testamenten, opgesteld vóór 1 juli 2021. Daardoor zal de erfbelasting, die het goede doel bij
een duolegaat moet betalen, veel hoger zijn en zal het goede doel in veel gevallen de erfenis moeten
weigeren.

Goed nieuws is dat het tarief voor erfenissen en schenkingen aan goede doelen vanaf 1 juli 2021 naar 0% werd gebracht. Elke euro die u met een erfenis of een schenking aan Piloten Zonder Grenzen nalaat, kunnen we dus integraal aan onze projecten besteden.

Voor mensen die hun officiële woonplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of inWallonie blijven de huidige regelingen inzake erf- en schenkbelasting ongewijzigd. Via een duolegaat kan u nog steeds uw erfenis nalaten aan uw naasten, die vrijgesteld worden van successierechten als u PZG-België bij testament aangesteld hebt als universeel erfgenaam.

Bij twijfels omtrent uw testament raden wij u aan om advies te vragen aan uw notaris, die naargelang uw wensen en uw persoonlijke situatie, de beste regeling kan uitwerken.


Doneer aan Piloten Zonder Grenzen