Naar inhoud

Schenker

Schenker voor PZG-België

Maak het verschil met een schenking, blijf het verschil maken met een doorlopende schenking en word lid van de familie van schenkers die PZG-België helpt om de humanitaire hulpverleners naar plaatsen te brengen waar anderen niet (meer) komen. 

Maak het verschil en haal afgezonderde bevolkingsgroepen uit hun isolement

Voor veel bevolkingsgroepen die door oorlog, onveiligheid en een gebrek aan wegen van de buitenwereld afgesneden zijn, is het geluid van een ronkende Cessna die de landingsbaan in de jungle nadert een sprankeltje hoop dat de harten van honderden mensen sneller doet slaan. Dit is letterlijk van levensbelang, aangezien op zulke plekken een eenvoudig te genezen infectie dodelijk kan zijn voor een kind omdat het niet de juiste medicijnen krijgt.

Geef PZG-België de kans om te blijven gaan waar anderen niet (meer) komen.

Humanitair luchttransport krijg je niet zomaar klaar in risicogebieden. Dankzij de onvoorwaardelijke vrijgevigheid van het grote publiek in België is de vereniging er met eigen middelen in geslaagd om voldoende capaciteit op te bouwen en te handhaven. Zo kan PZG ngo’s een service aanbieden met alle flexibiliteit die ze nodig hebben om efficiënt te kunnen werken op het terrein. Het vliegtuig is het belangrijkste onderdeel van deze ‘service’, die ook de mogelijkheden omvat om het vliegtuig te onderhouden, te bedienen en te beheren in overeenstemming met de normen van de constructeur en de luchtvaarttechnische reglementering. Een voltallig team!

Hoe de schenkingen benut worden en transparantie

Ieder zijn vak! PZG-België laat de stichting Donorinfo toezicht houden op het gebruik van de schenkingen en de transparantie van de vereniging. De FOD Financiën licht PZG-België bovendien regelmatig door als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die de toelating heeft om fiscale attesten af te leveren.

Donorinfo is een volledig onafhankelijke stichting van openbaar nut die objectieve en gecontroleerde informatie verleent over de activiteiten en de financiële middelen van liefdadigheidsorganisaties die mensen in nood helpen. Om zijn onafhankelijkheid te kunnen verzekeren, financiert Donorinfo alle kosten zelf, zonder een beroep te doen op private schenkingen, overheidssubsidies, sponsoring of andere bijdragen. Alle diensten van Donorinfo zijn gratis, zowel voor de gebruikers van de site als voor de liefdadigheidsorganisaties die op de site vermeld staan. Dit model is uniek in België. http://donorinfo.be/nl 

Belastingverlaging voor financiële giften

Elk jaar wordt het bedrag van uw belastingen berekend op basis van uw persoonlijke situatie en uw inkomsten. U kunt dit bedrag naar beneden halen, met name via belastingverlagingen als u een schenking doet aan een erkende vereniging zoals PZG-België. Uw schenkingen vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar volgens de voorwaarden vermeld in artikel 145/33 van het WIB van 13 december 2012. De belastingverlaging bedraagt 45% van het gestorte bedrag dat vermeld staat op het fiscale attest dat u krijgt. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan 10% van uw totale netto-inkomsten of € 376.350.

Met een duolegaat wint u twee keer!
Uw naasten betalen geen successierechten en u geeft de vergeten kinderen hoop op een mooie toekomst!

Hebt u geen directe erfgenamen? Dan kunt u via een duolegaat uw erfenis nalaten aan uw naasten, die zo vrijgesteld worden van successierechten. Als u PZG-België aangesteld hebt als universeel erfgenaam, betaalt de vereniging deze rechten namelijk. Bovendien houdt ze zelf nog een aanzienlijk bedrag over. De staat krijgt minder inkomsten en wat de fiscus niet krijgt, gaat naar een goed doel!

Stel: u laat een legaat van € 100.000 na aan uw neef. Normaal gezien zou hij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 42,5% successierechten betalen. De staat krijgt dus € 42.500 en er blijft nog € 57.500 over voor uw neef. Met een duolegaat laat u € 60.000 van uw erfenis na aan uw neef en € 40.000 aan PZG-België. Uw neef hoeft geen successierechten te betalen en mag die € 60.000 houden.

PZG-België betaalt de successierechten van uw neef, namelijk 37,5% van € 60.000: € 22.500. PZG-België betaalt ook zijn eigen successierechten: 12,5% van € 40.000 of € 5000. Zo houdt PZG-België dus € 12.500 over en krijgt de fiscus uiteindelijk maar € 27.500.

Zoals alle reglementeringen met betrekking tot erfenissen moet het duolegaat geval per geval worden bekeken in samenspraak met uw notaris. Die weet welke fiscale formules perfect passen bij uw specifieke situatie. Voor een duolegaat moet er een testament worden opgesteld.