Naar inhoud

Onze team

Piloten zonder Grenzen-België beschikt over een bijzonder grote pool van mensen die gespecialiseerd zijn in alle domeinen van het beheer van de vereniging en de operaties op het terrein. Allemaal dragen ze op een geïntegreerde manier bij tot de dynamiek en de ontwikkeling van de organisatie.

 • Het directieteam
 • De vrijwillige experts van de Raad van Bestuur
 • De vrijwillige onafhankelijke experts
 • De contractuele onafhankelijke experts

Het directieteam

 • Christian GEORLETTE

  Christian GEORLETTE

  Directeur

  Christian is al 30 jaar professioneel bezig met noodhulp en ontwikkeling. In 2007 trad hij toe tot PZG na een carrière op Afrikaanse bodem. Als pionier op het vlak van humanitair management binnen de wereld van het luchttransport en lid van het adviescomité PZG International stelt hij PZG en andere luchtvaartexploitanten in staat om hun globale project in te schrijven binnen een humanitair referentiekader van kwaliteitsverantwoording.

 • Xavier VINCKE

  Xavier VINCKE

  Directeur Programmatie

  Xavier heeft een diploma ecologie van de Katholieke Universiteit Leuven, is specialist in het beheer van beschermde gebieden in Afrika en ULM-piloot. Hij werkte 5 jaar samen met PZG in Madagaskar om de methodologie voor schuine fotografie voor het bewaken van bossen op punt te zetten. Hij is medeauteur van de eerste wetenschappelijke publicatie over dit onderwerp, en draagt zo bij tot een internationale erkenning van PZG.

 • Frank WARNIER

  Frank WARNIER

  Coördinator van de ondersteuning van operaties

  Frank heeft de voorbije 10 jaar heel wat ervaring opgedaan als humanitaire medewerker. Via de contacten met humanitaire organisaties onderzoekt hij de mogelijkheden voor nieuwe opdrachten voor PZG-B. Bij gunstig advies bereidt hij de initiële evaluatie zending voor en werkt nadien op basis van zendingsrapport mee aan de opstelling van de projectaanvraag. In een later stadium zal hij de opvolging van het project verzorgen.

 • Julie LINCHANT

  Julie LINCHANT

  Experte GIS en monitoring vanuit de lucht van het milieu

  Na het diploma van bio-ingenieur bij de faculteit Agro-Bio Tech te Gembloux, behaalde Julie een doctoraat in monitoring met drone van grote zoogdieren in Afrika. Ze is gespecialiseerd in het beheer van de fauna van grote zoogdieren en van beschermde gebieden; in dit kader heeft zij de afgelopen 10 jaar gewerkt aan verschillende projecten met betrekking tot natuurbescherming in Sub-Sahara Afrika. Ze vervoegde PZG-België in 2022 om eerst deel te nemen aan een project omtrent fotografische monitoring in Madagaskar en vervolgens aan de inventarisatie vanuit de lucht van het Comoé National Park in Ivoorkust. Gepassioneerd door het vliegen en door monitoring vanuit de lucht, behaalde ze een brevet piloot voor een ULM 3 assen en bouwde zij expertise op in de ontwikkeling van nieuwe methoden voor fotografische telling van dieren in het wild.

De vrijwillige experts van de Raad van Bestuur

 • David HAUB

  David HAUB

  Voorzitter Piloten Zonder Grenzen België

  David is lijnpiloot sinds bijna 25 jaar en werkzaam bij Piloten Zonder Grenzen sinds het begin van zijn loopbaan, waar hij bij zijn eerste werkgever City Bird het transport van cargo deed. Gedurende meerdere jaren was hij ook vlieginstructeur voor privépiloten en voor acrobatie. Tijdens twee zendingen op het terrein in de Democratische Republiek Congo en in Tsjaad, stelde hij als piloot zijn ervaring ten dienste van onze vereniging. David is sinds 30 september 2020 voorzitter van de raad van bestuur van PZG.

 • Loïc CARDON DE LICHTBUER

  Loïc CARDON DE LICHTBUER

  Loïc, een professionele piloot en handelsingenieur, trad in 2018 toe tot de Algemene Vergadering van PZG. Al snel werd hij lid van de Raad van Bestuur en later ook Vice-Voorzitter. Gepassioneerd door de mens en de luchtvaart, beschikt hij over een ruime ervaring als piloot in het domein van zaken- en lijnvluchten. Als ingenieur werkte hij in de duurzame en sociale ontwikkeling bij multinationals.

 • Philippe DEHENNIN

  Philippe DEHENNIN

  Specialist “Ethiek, communicatie, fondsenwerving”​

  Philippe, die van jongs af ondergedompeld werd in het vliegen in de bush, is bedrijfsleider. Hij was voorzitter van de raad van bestuur van 09/05/1994 tot 30/09/2020. Als specialist “Ethiek, communicatie, fondsenwerving” en waarnemend financieel specialist moedigt hij schenkers aan om de juiste projecten te steunen en de impact van hun schenking in te schatten.

 • Paul LARDINOIS

  Paul LARDINOIS

  Specialist “Beheer van human resources”

  Paul beschikt over vijftien jaar ervaring als professionele piloot in de humanitaire sector, oliesector en mijnbouwsector in de meest onherbergzame gebieden van Afrika. Vandaag is hij Consultant en lid van de raad van bestuur van bedrijven. Hij helpt de vereniging bij het beheer van de human resources, en slaat een brug tussen de gevraagde flexibiliteit van de PZG-operaties en de nauwkeurigheid die eigen is aan een professionele organisatie.

 • Marcel LERINCKX

  Marcel LERINCKX

  Specialist “Schuine luchtfotografie”​

  Marcel is al meer dan veertig jaar privé-piloot, nam deel aan drie PZG-missies in Mali, is specialist elektronica en radiocommunicatie, maakte deel uit van het high-level technisch kader bij een televisiezender en vervolgens een Europese instelling, en is vandaag met pensioen. Hij is pionier op het gebied van de schuine fotografie, een techniek die gebruikt wordt door PZG voor de bewaking van bossen en die sinds kort erkend wordt door de wetenschappelijke wereld.

 • Renier SNOY

  Renier SNOY

  Specialist “Luchtoperaties”

  Afgestuurd in de Economische Wetenschappen en voormalig kapitein lange afstand bij SABENA, is Renier sedert de oprichting in 1983 actief bij ASF-België. Hij heeft verschillende missies uitgevoerd in Afrika als piloot van onze vliegtuigen. Zijn lange ervaring op het gebied van luchtoperaties komt dus ten goede van de ONG.

 • Eric MIGNONAT

  Eric MIGNONAT

  Een loopbaan in de chemische sector en bij petrochemisch onderzoek bracht Eric naar de VS, Brazilië, Indonesië, Bangladesh, Egypte en Tunesië, voordat hij de leiding kreeg van de tak anorganische chemie op het hoofdkantoor van Solvay in Brussel. Zijn grote passie was en is nog altijd het ontdekken van de diverse culturen en de menselijke gedragingen binnen onze maatschappij. Vanuit zijn ervaring als bestuurder van tal van internationale bedrijven biedt Eric Piloten Zonder Grenzen ondersteuning aan inzake management.

 • Alexis CASTRO

  Alexis CASTRO

  Ondervoorzitter Aviation Sans Frontières België

  Ik ben een internationale consultant met een bewezen staat van dienst van 25 jaar, gespecialiseerd in beleid, programma's en projecten van de Europese Unie met betrekking tot cultureel erfgoed, creatieve industrieën en ontwikkelingssamenwerking. Mijn expertise omvat veldstudies, identificatie, monitoring en evaluatie, programma- en projectmanagement, training, communicatie, zichtbaarheid en outreach. Daarnaast ben ik oprichter en directeur van Culture Lab, een adviesbureau in Brussel.

De vrijwillige onafhankelijke experts

 • Patricia WILLEMS

  Patricia WILLEMS

  Vrijwillig coördinatrice, begeleiding van kinderen en migranten

  Als dochter van een piloot trad Patricia in 2009 toe tot de organisatie voor haar eerste missie als begeleidster van een kind. Samen met Nicole plant ze sinds 2010 de missies van het vrijwilligersteam, “de engelbewaarders aan boord”. Een nieuwe uitdaging die tal van zaken verenigt: organisatie, communicatie, begeleidingsmissies en contacten ter plaatse voor toekomstige missies. Verrijkend ook, aangezien je een ziek kind een betere toekomst schenkt.

 • Catherine WAUTERS

  Catherine WAUTERS

  Vrijwillig coördinatrice, Heteluchtballons om te glimlachen

  Tijdens haar jeugdjaren was Catherine tijdens de weekends héél vaak te vinden op het vliegveld om haar hobby, parachute springen, te beoefenen . Daar is haar interesse om te reizen en de wereld ontdekken ontstaan. Op die avontuurlijke reizen had ze oog voor de ongelijkheid en de behoeftes van de armsten in deze wereld. Het was in 2007 voor Catherine dan ook een heel natuurlijk proces om voor de vereniging Piloten Zonder Grenzen zieke kinderen te begeleiden tijdens de vluchten voor een betere toekomst. Catherine coördineert het project Heteluchtballons om te glimlachen en andere vrijwilligersactiviteiten.

 • Liliane Davin

  Liliane Davin

  Focus op “Begeleiding van kinderen” in de DR Congo

  Liliane, die gepassioneerd is door luchtvaart, is al 35 jaar lang actief om de ontwikkeling van de luchtvaartsector in de DR Congo te helpen. Hierbij heeft ze alle mogelijke functies uitgeoefend, uitgezonderd die van piloot. Vanuit haar vertrouwen in het potentieel van dit land als motor achter de ontwikkeling van het hele continent, creëert ze partnerships tussen de burgerluchtvaart en sectoren rond nieuwe activiteiten.

 • Bart GIJZEN

  Bart GIJZEN

  Missiehoofd “Schuine luchtfotografie”

  Bart vervoegt het team van Piloten Zonder Grenzen in 2019 in het kader van de schuine luchtfotografie in Madagascar. Van opleiding industrieel ingenieur en professioneel piloot. Momenteel is Bart reeds 15 jaar actief als brandweerofficier. Een vroegere werkervaring van twee jaar in Zuid-Afrika, het actief lidmaatschap bij de vzw luchtkadetten van België en zijn affiniteit met fotografie maken dat hij past in het plaatje van onze organisatie.

 • Dickey BRADER

  Dickey BRADER

  Vrijwilligerscoördinator, begeleiding van kinderen.

  Vanwege haar passie voor Afrika, waar zij haar jeugd en studie gedeeltelijk heeft doorgebracht en meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van cardio-chirurgie, besloot Dickey om in 2022 als vrijwilliger lid te worden van het ASF-team. Ze zet haar kennis, ervaring en enthousiasme in voor het organiseren van missies waarmee kinderen uit de armste landen de nodige medische hulp ontvangen en zo een tweede kans in het leven krijgen.

De onafhankelijke contractuele experts

 • Maxime PICAUDÉ

  Maxime PICAUDÉ

  Communicatiemanagement / Administratief beheer

  Maxime beschikt over diverse uiteenlopende vaardigheden. Hij verzorgt de communicatie, voornamelijk via sociale netwerken (Instagram, Facebook, LinkedIn) en de website. Tegelijkertijd biedt bij ondersteuning inzake administratie.