Naar inhoud

HISTORIEK

De oorsprong van Piloten Zonder Grenzen

In 1968 besloten piloten en boordwerktuigkundigen van Air France, diep getroffen door het conflict in Biafra, deel te nemen aan een reddingsoperatie door een luchtbrug op te zetten voor het transport van voedsel, geneesmiddelen en slachtoffers van de hongersnood. Biafraheeft zich tussen 1967 en 1970 als staat afgescheiden van Nigeria. De onafhankelijkheids-oorlog van Biafra heeft meer dan een miljoen slachtoffers gemaakt, vooral door de hongersnood.

Met deze luchtbrug groeide het besef van de rol die de luchtvaart kan spelen bij humanitaire operaties. 

Net zoals bij Artsen Zonder Grenzen (opgericht in 1971) is het conflict in Biafra de aanleiding tot de oprichting van Piloten Zonder Grenzen in 1980.

De jaren "1980"

1980 : Stichting van Piloten zonder Grenzen (PZG)

Het ontstaan van de Franse sectie van Piloten Zonder Grenzen onder het impuls van de piloten van de luchtvaartmaatschappij Air France.

1983 : Stichting van Piloten Zonder Grenzen – België (PZG-B)

Geïnspireerd door de in Frankrijk opgerichte NGO Piloten Zonder Grenzen, stichten piloten en personeel van luchtvaartmaatschappijen zoals SABENA tezamen met artsen Piloten Zonder Grenzen – België.

Het doel van de vereniging is om de mensen en middelen uit luchtvaartkringen ten dienste te stellen van elke organisatie, persoon of regering die daarom verzoekt om humanitaire redenen, voor het vervoer van geneesmiddelen, voedsel of medisch personeel van of naar rampgebieden.

De jaren 80 werden gekenmerkt door de samenwerking van Piloten Zonder Grenzen met Artsen Zonder Grenzen (AZG), Save the Children en andere NGO's voor het opzetten van humanitaire zendingen via de lucht (vervoer van humanitair personeel en geneesmiddelen) en het herstel van landingsbanen, voornamelijk in Afrikaanse landen getroffen door gewapende conflicten: Mali, Ethiopië, Tsjaad, Soedan, Mozambique.

In de jaren 80 heeft Piloten Zonder Grenzen – België met het opzetten van een luchtbrug ook een opvallend project uitgevoerd ten voordele van Ecuador.

De jaren "1990"

Samenwerking met Artsen Zonder Grenzen (AZG)MerlinMedair en andere NGO's, alsook met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), voor humanitaire zendingen via de lucht (vervoer van humanitair personeel en geneesmiddelen) en herstel van landingsbanen, voornamelijk in landen getroffen door gewapende conflicten: Zaïre, Rwanda, Burundi, Tanzania, Sierra Leone.

Programma begeleiding van kinderen

Samenwerking met de organisatie Keten van de Hoop België voor de begeleiding van zieke kinderen die medische en chirurgische zorg nodig hebben in Europa.

De jaren "2000"

Samenwerking met Artsen Zonder Grenzen (AZG)MerlinMedair en andere NGO's, alsook met het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF), voor humanitaire zendingen via de lucht (vervoer van humanitair personeel, levensmiddelen en geneesmiddelen), vooral ten voordele van landen getroffen door gewapende conflicten: Democratische Republiek Congo, Somalië, Kenia, Tsjaad, Mali.

2007: Programma begeleiding van vluchtelingen

Begeleiding van vluchtelingen in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die verantwoordelijk is voor de hervestiging van vluchtelingen in gastlanden. IOM werkt nauw samen met het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen (UNHCR) en diverse NGO's.

        

   2008: Programma steun milieu via de lucht

Piloten Zonder Grenzen – België ontwikkelt in 2008-2009, op vraag van WWF Madagaskar, een eenvoudige, precieze en goedkope methode om ontbossing tegen te gaan, dankzij schuine luchtfotografie. 

De jaren "2010"

Samenwerking met diverse NGO’s en andere humanitaire organisaties, voor humanitaire zendingen via de lucht (vervoer van humanitair personeel, slachtoffers en geneesmiddelen), in het bijzonder in landen getroffen door gewapende conflicten: Tsjaad, Centraal Afrikaanse RepubliekDemocratische Republiek Congo.

Luchtsteun voor het beheer van de nationale parken, het vervoer van personeel en uitrustingten voordele van de nationale parken Salonga en Kahuzi-Biega in de Democratische Republiek Congo.

        

Op verzoek van het Rode Kruis, internationaal luchttransport van geneesmiddelen, ten voordele van de slachtoffers van de schade en overstromingen van de cyclonen Idai en Kenneth in Mozambique.

        

De luchtvaartmaatschappij Piloten Zonder Grenzen

Naar aanleiding van nieuwe vereisten gesteld door de Europese Commissie en de Verenigde Naties, werd de luchtvaartmaatschappij Piloten Zonder Grenzen opgericht, die voldoet aan alle vereisten van de European Union Aviation Safety Agency. En ons vliegtuig met zuigermotor (Cessna C206, 5 passagiers) werd vervangen door een  turbine-aangedreven vliegtuig (Cessna C208B, 12 passagiers).

2016: Oprichting van Piloten Zonder Grenzen International

In de loop der jaren zijn er in 10 verschillende landen secties van Piloten Zonder Grenzen opgericht. Piloten Zonder Grenzen International is een NGO volgens Zwitsers recht met het mandaat om fondsen te werven voor projecten die gemeenschappelijk zijn voor verschillende nationale secties van Piloten Zonder Grenzen, maar tevens om de middelen en inkomsten van de verschillende secties te bundelen voor de diversificatie van hun activiteiten. Zo kunnen de secties financieel en operationeel deelnemen aan elkaars projecten en kunnen ze ook nieuwe projecten opstarten met de steun van andere PZG secties.

© Xavier Vincke

De jaren "2020"

Samenwerking met diverse NGO’s en andere humanitaire organisaties, voor humanitaire zendingen via de lucht (vervoer van humanitair personeel, slachtoffers en geneesmiddelen), inlanden getroffen door gewapende conflicten: Centraal Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo.

2020: Steun gezondheid via de lucht – Stichting Panzi

Sinds september 2020 vervoert Piloten Zonder Grenzen elke maand medische teams en patiënten van het Panzi Hospitaal, in samenwerking met de Stichting Panzi van Dr. Mukwege (Laureaat van de Nobelprijs van de Vrede).

© Arsène Lwabandji

2020: Urgente luchtvracht

Dit mechanisme maakt het mogelijk om bij een plotse ramp snel in te grijpen. De mobilisatie en het dringend luchttransport van geneesmiddelen voor de verzorging van de slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet in Libanon werd mogelijk gemaakt door de IHP Foundation, ten voordele van de NGO ANERA. Nadien werd dit mechanisme ookgeactiveerd om dringende hulp te bieden aan de slachtoffers in Palestina, Ethiopië, Haïti en Oekraïne.

        

2021: De heteluchtballons van de glimlach

Het project heteluchtballons van de glimlach is opgericht om zieke kinderen, vergezeld van een familielid, te laten deelnemen aan een buitengewone activiteit waardoor ze hun ziekte eventjes kunnen vergeten.