Naar inhoud

VAARDIGHEDEN VERDER ONTWIKKELEN: de twee ULM-piloten van het Comoé Nationaal Park kregen een opleiding in technieken voor luchtfotografie

31 juli 2023

Vanwege de bedreigingen waarmee het Nationaal Park van Comoé wordt geconfronteerd, blijft de directie van de Noordoost-Zone van het Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR - Dienst voor parken en reservaten van Ivoorkust) de bewaking van het park versterken door middel van een zeer effectieve ecologische opvolging, met name door wildinventarisaties vanuit de lucht en het in kaart brengen van het park op basis van luchtfoto's. Deze activiteiten maken deel uit van het Comoé National Park Biodiversity Protection Project, fase II, gefinancierd door Duitse financiële samenwerking via KfW, met technische ondersteuning van het AHT Group / AMBERO / CSRS consortium.

© Xavier Vincke

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst die afgelopen mei werd ondertekend tussen Piloten Zonder Grenzen België (PZG-B ) en OIPR voor de uitvoering van het stappenplan voor luchttoezicht en de voltooiing van de luchtinventarisatie die in 2025 in het Nationaal Park van de Comoé zal worden uitgevoerd, reisde een team van PZG-B reisde naar Ivoorkust. Xavier Vincke, Programmadirecteur, verbleef van 13 tot 21 juli 2023 in Bouna. Stéphane Carré, ULM Piloot-Instructeur, zal er nog tot 4 augustus verblijven.

Deze missie heeft meerdere doelstellingen :

  • Het versterken van de vaardigheden van de twee ULM-piloten van het OIPR in ecologische monitoring- en bewakingsvluchten
  • Ondersteuning bij de rehabilitatie en aanleg van vliegvelden in het park
  • Identificatie van apparatuur en leveranciers voor het onderhoud van de ultralichte vliegtuigen
  • Ondersteuning bij het opstellen van het plan voor de ontwikkeling van vaardigheden voor piloten en andere belanghebbenden bij ecologische monitoring en bewaking
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van een strategie voor het gebruik van ULM's en vliegtuigen op gebied van het vliegend personeel
© Xavier Vincke

Xavier Vincke vergezelde Stéphane op deze eerste missie om verschillende technieken voor luchtfotografie aan te passen aan de Bat Hawk ULM en om deze vaardigheden over te dragen aan de twee piloten van het OIPR.Een grote uitdaging is het aanpassen van de fotografische inventarisatiemethodologie vanuit de lucht van de fauna van het Park aan ULM-vliegtuigen.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat deze methodologie in 2022 door PZG-B gebruikt werd gedurende de luchtinventarisatie van de fauna van het Comoé Park en het mogelijk zal maken om de dieren automatisch te tellen, met name dankzij een algoritme van kunstmatige intelligentie dat ontwikkeld werd door de Universiteit van Luik, Gembloux Agro Bio Tech.

Deze methode, ontwikkeld met een Cessna 206, is niet eenvoudig aan te passen aan een ULM van het type Bat Hawk. Maar PZG-B heeft, met de hulp van de fabrikant Micro Aviation SA en andere partners, een prototype van een extern cameramontagesysteem ontwikkeld dat al zeer bevredigende resultaten heeft opgeleverd tijdens tests in het Comoé Nationaal Park. Veel dank aan Baptiste Bataille, Anthony Caere van Virunga National Park en Derek Macpherson voor hun onschatbare technische ondersteuning.

© Xavier Vincke

Merk op dat de toepassingen verder gaan dan het tellen van dieren. De technologie kan ook worden gebruikt om automatisch verschillende uitdagingen te identificeren, zoals stroperij, goudzoekerij, begrazing, ontbossing, enz. en om een gedetailleerde driedimensionale kaart van het park te maken met een ruimtelijke resolutie van ongeveer 5 cm.Het systeem voor het bevestigen van de camera's zal de komende maanden worden verbeterd, met name door het gebruik van 3D-printers.

Het gebruik van ULM's biedt grote mogelijkheden en verbetert het vermogen van het OIPR om het park te bewaken aanzienlijk, waardoor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en de wilde flora en fauna wordt gewaarborgd. De effectiviteit van de bewaking vanuit de lucht kan verder worden verbeterd door WisePark, het intelligente systeem voor bewaking op afstand en parkbeheer dat is ontwikkeld door gisAction en wordt ondersteund door het natuurbeschermingsprogramma van Esri.

Met het WisePark-systeem kunnen luchtpatrouilles in realtime worden gevolgd met behulp van de GPS aan boord van de ULM. De verzamelde gegevens kunnen grondig worden geanalyseerd met behulp van geavanceerde web-GIS-tools, waardoor een uitgebreid overzicht van het gebied ontstaat.

Deze waardevolle informatie is vervolgens beschikbaar voor de parkautoriteiten, zodat zij de zone veiliger en efficiënter kunnen beheren.

© Xavier Vincke