Naar inhoud

Piloten Zonder Grenzen – België rekruteert een verantwoordelijke voor de administratie met goede kennis Frans

19 oktober 2022

Piloten Zonder Grenzen – België rekruteert een verantwoordelijke voor de administratie met goede kennis Frans, voor onmiddellijke indiensttreding.

Belangrijkste competenties: een goede kennis Frans, vooral gesproken, een opleiding of ervaring in administratie, bereidwilligheid, empathie en een uitgesproken interesse voor de werking van de organisatie alsook voor de zendingen en projecten: zie https://asfbelgium.org/nl/onze-projecten

Vereist studieniveau: diploma secundair onderwijs en een opleiding of ervaring in administratie.

Het betreft een voltijdse baan in ons kantoor in de Montoyerstraat 1, 1000 Brussel; er is een proefperiode van 3 maanden, met mogelijkheid voor doorgroei naar een vast contract.

Korte taakbeschrijving

  • Dagelijks administratief beheer van de hoofdzetel: bankrekeningen, kassa's en documenten boekhouding / aankopen en leveringen voor de hoofdzetel / post / beheer van het bureel / budgettaire en financiële opvolging.
  • Administratief beheer human ressources / uitbetalingen / individuele personeelsdossiers.
  • Opstellen en implementeren van procedures voor de werking, het beheer en de interne controle.
  • Naleving van alle regels en voorschriften met betrekking tot giften of opgelegd door de financiers van projecten.
  • Naleving van de normen wat betreft ethiek, gedragscodes, intimiteit, enz.
  • Supervisie van alle uitbestede diensten (boekhouding, HR/sociaal secretariaat, IT, enz.)

Mogelijkheid om betrokken te worden bij projecten van de vereniging en eventueel deel te nemen aan zendingen op het terrein.

De werknemer werkt onder het rechtstreekse toezicht van de directeur, op de hoofdzetel van PZG-B in Brussel.

CV en motivatiebrief te sturen naar office@asfbelgium.org