Naar inhoud

Onze piloot vrijwilliger Loïc Cardon, vice-president van Piloten Zonder Grenzen - België, begint zijn missie van 5 weken in Bunia

10 juni 2021

Onze piloot vrijwilliger Loïc Cardon, vice-president van Piloten Zonder Grenzen - België, begint zijn missie van 5 weken in Bunia, de hoofdstad van de provincie Ituri in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). 

Op 9 juni hebben Loïc, als copiloot, en Ludovic Biteau, als boordcommandant, humanitaire hulpverleners van 5 NGO's van Bunia naar Mahagi overgevlogen met de Cessna Grand Caravan van Piloten Zonder Grenzen. Op deze manier vermijden de humanitaire hulpverleners zich met de auto te verplaatsen langs de erbarmelijke binnenlandse wegen waar bovendien de aanvallen door gewapende milities een reëel gevaar vormen.

Het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC) illustreert perfect de "paradox van overvloed": de rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen kan eerder een vloek dan wel een zegen zijn.

Het oosten van de DRC is inderdaad een land met zeer belangrijke economische troeven. Het zit vol met natuurlijke hulpbronnen en mineralen zoals goud, diamant, koper, kobalt, coltan, cassiteriet en zelfs aardolie.

Deze regio is ook rijk aan methaan, van nature aanwezig in het Kivumeer. En zelfs de landbouwgrond is er zeer begeerd, omwille van de vruchtbaarheid.

In het oosten van de DRC zijn tal van gewapende troepen verwikkeld in de controle over deze hulpbronnen (land, mineralen, hout).

Volgens de Studiegroep Congo telt men alleen al in de regio's Noord-Kivu en Zuid-Kivu 125 gewapende groepen, die verantwoordelijk zijn voor de aanhoudende onveiligheid tegen een achtergrond van interetnische conflicten.

Multinationals profiteren van de instabiliteit in de regio om tegen lage prijzen mineralen te kopen, vooral deze nodig voor de productie van elektronische apparaten.

Een deel van de winsten gemaakt met deze zeldzame mineralen zou opnieuw geïnvesteerd worden in wapens om verdere ondersteuning te geven aan de gewapende groepen, die de chaos in de regio veroorzaken om de instabiliteit te bestendigen;  daarom worden ze "bloedmineralen" genoemd.

Dankzij uw steun kan onze Cessna 208, bij uitstek het vliegtuig voor de brousse, humanitaire hulp bieden waar anderen niet of niet meer komen.

Door de slechte staat van de wegen, de aanvallen door gewapende milities en de ontvoeringen van humanitaire medewerkers, is het moeilijk en gevaarlijk om via de weg hulp te bieden aan een bevolking in nood.

Maar dankzij onze piloten-vrijwilligers en onze Cessna 208 komen humanitair personeel, uitrusting en voedsel toch veilig aan.