Naar inhoud

Luchtsteun milieu - Conferentie « STUDIE EN BEHOUD VAN FAUNA IN TROPISCHE EN GEMATIGDE OMGEVINGEN »

21 november 2022

Op 07 november 2022, werden Xavier Vincke en Julie Linchant uitgenodigd op de conferentiedag « ÉTUDE ET CONSERVATION DE LA FAUNE EN MILIEUX TROPICAUX ET TEMPÉRÉS » aan de Universiteit van Luik, Gembloux Agro-Bio tech. Ze gaven er een presentatie over de luchtinventarisatie van de Comoé en de nieuwe fotografische benadering die daarbij gebruikt wordt. Piloten Zonder Grenzen België verleent immers technische steun aan het Ivoriaanse bureau voor parken en reservaten, vanuit de lucht: via vliegtuigen, ultralichte motorluchtvaartuigen en drones.

© Xavier Vincke

In de periode maart-april van dit jaar, nam Piloten Zonder Grenzen de organisatie en het goede verloop van de inventarisatie van de grote fauna van het Nationaal Park van de Comoé mee op zich. Samen met Gembloux Agro-Bio Tech droegen ze ook bij tot de opstelling van het verslag. Gelijktijdig met de gebruikelijke inventarisatie door waarnemers aan boord, werd toen ook een automatische fotografische inventarisatie uitgevoerd. Deze fotografische gegevens worden geanalyseerd door Gembloux Agro-Bio Tech in het kader van een proefschrift over de ontwikkeling van een algoritme voor fotoanalyse op basis van kunstmatige intelligentie.

© Xavier Vincke

Deze studiedag leidde tot interessant overleg met verschillende partners die betrokken zijn bij het behoud van wilde dieren, zoals de Universiteit van Luik, WCS, King Mongkut's University of Technology Thonburi , Agreco en WWF.

© Julie Linchant