Naar inhoud

Israëlisch-Palestijns conflict: "De neutraliteit van een humanitaire NGO valt niet te rijmen met passiviteit ten aanzien van menselijk leed"

21 mei 2021

De NGO Piloten Zonder Grenzen België (PZG-B) heeft geneesmiddelen en medische apparatuur ter waarde van 115.000 € kunnen mobiliseren. Dit alles wordt nu voorbereid om per luchttransport naar het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza gestuurd te worden. Dit is een eerste stap in de oprichting van een luchtbrug om 530.000 € aan aanvullende medische hulp te leveren, mits steun van het publiek. Piloten Zonder Grenzen is immers bijna uitsluitend afhankelijk van de financiële steun van het Belgische publiek!

PZG-B heeft in samenwerking met de Britse stichting International Health Partners (IHP) dit steunmechanisme ontwikkeld, voor een snel antwoord op humanitaire behoeften. IHP is gespecialiseerd in het inzamelen en verpakken van giften van grote farmaceutische bedrijven. PZG-B dekt de kosten van de mobilisatie & verpakking en het luchttransport. Een gift van 1 euro door de donoren van PZG-B maakt het aldus mogelijk om voor 10 euro geneesmiddelen en medische apparatuur per vliegtuig te vervoeren.

Zoals Christian Georlette, de directeur van PZG-B, duidelijk maakt : “Piloten Zonder Grenzen België wil bijdragen tot gelijke toegang voor iedereen tot gezondheidszorg en sanitaire infrastructuren, zonder enig onderscheid naar afkomst, taal, religie of politieke overtuiging. Voor een neutrale en onafhankelijke humanitaire NGO is het niet gemakkelijk om hulp te bieden aan slachtoffers van een conflict dat zo gepolitiseerd is en spanningen opwekt, als dat tussen Israël en Palestina. Qua imago komen we er niet ongeschonden uit, want we zullen er altijd van beschuldigd worden impliciet de kant van één van de strijdende partijen te kiezen. Het zou gemakkelijker zijn om weg te kijken, maar we nemen onze verantwoordelijkheid en beantwoorden alleen de oproepen om hulp van mensen in nood, ongeacht hun kant. De neutraliteit van een humanitaire NGO valt niet te rijmen met passiviteit ten aanzien van menselijk leed”.

"Het verzoek van Anera, een apolitieke en areligieuze humanitaire medewerker werkzaam op het terrein in Palestina, Jordanië en Libanon, werd door IHP naar PZG-B doorgestuurd. Piloten Zonder Grenzen had al geneesmiddelen ter waarde van 114.500 € per vliegtuig naar Anera gestuurd, als onderdeel van de zorg voor slachtoffers van de explosies in Beiroet in augustus 2020.

Dit steunmechanisme voor een snel antwoord op humanitaire behoeften heeft het ook mogelijk gemaakt om, in het kader van de COVID crisis, 376.000 € aan geneesmiddelen en medische apparatuur per vliegtuig te versturen, voornamelijk naar het Panzi-ziekenhuis van dr.Mukwege, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2018.

Piloten Zonder Grenzen is een niet-institutionele humanitaire organisatie met als belangrijkste missie de expertise en de middelen van de luchtvaart ten dienste te stellen van de humanitaire gemeenschap en de bevolkingsgroepen in afgelegen gebieden. De oprichting vindt zijn oorsprong, net als Artsen Zonder Grenzen, tijdens het Biafra-conflict (1968) waarbij sommige Air France piloten een luchtbrug oprichtten tussen de havens en het binnenland, om hulp te bieden aan de slachtoffers in afgelegen gebieden. De Belgische sectie werd in 1983 opgericht als vzw en als enige luchtvaart NGO van het koninkrijk.