Naar inhoud

Artikel over het partnerschap PANZI-PZGBelgium

21 februari 2022

“ Ik prijs je dat je dit hebt uitgezocht en doet zoals je doet. Sinds 2020 stemt u ermee in onze actie te steunen […] die erin bestaat naar de kwetsbaren te gaan die niet de mogelijkheid hebben om naar het ziekenhuis te komen”, had de Nobelprijs voor de Vrede erkend, en keerde terug naar de omvang van de gezamenlijke Panzi-ASF interventie die hij omschreef als een “succes”.

Uittreksel uit het artikel over het partnerschap PANZI-PZGBelgium


Luchttransport over korte afstanden is de laatste schakel in de luchttransportketting. Hierbij worden specialisten op het vlak van noodhulp en milieubescherming tot bij geïsoleerde bevolkingsgroepen en bedreigde regio’s gebracht, wanneer de wegen onbruikbaar, onbestaand of te gevaarlijk zijn.


De heropening van deze start- en landingsbaan in Alindao na dertig jaar inactiviteit biedt ngo’s compleet nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen ze kinderen die aan ernstige vormen van ondervoeding lijden naar een medisch centrum in Bangui brengen! “

Woongebieden van bepaalde bevolkingsgroepen ontsluiten met PZG-België 
betekent gaan waar anderen niet (meer) komen


Landing in de matitis van het immense park van Salonga na een vlucht van een uur. Mijn passagier, een bioloog, vertelt me dat hij de vorige keer vier dagen met de prauw onderweg was geweest naar dezelfde bestemming! ”

Beschermde gebieden ontsluiten met PZG-België 
betekent een kapitaal beschermen dat de mensheid nodig heeft

Luchttransport van het centrum naar de periferie

Luchttransport over korte afstanden bestaat erin om humanitaire en ontwikkelingsmedewerkers met vliegtuigen met één of twee motoren en met vijf tot negentien plaatsen vanuit de hoofdstad van het land of de provincie in kwestie naar de hoofdsteden van de districten en de start- en landingsbanen in de brousse te brengen. Dit binnen een straal van 500 tot 1000 km en in een moeilijke omgeving voor luchtvaartactiviteiten. Deze aanpak œwordt voornamelijk toegepast door de humanitaire luchtvaartdienst van de Verenigde Naties (UNHAS) en die van de dienst van de Europese Commissie voor humanitaire hulp en burgerbescherming (ECHO FLIGHT).

De humanitaire ruimte op twee vlakken vergroten: toegang en veiligheid 

Dit type transport helpt de humanitaire ruimte - de operationele omgeving die de humanitaire spelers op het terrein nodig hebben om hun opdracht ten volle te kunnen uitvoeren - op twee vlakken te vergroten. Enerzijds gaat het om de toegang tot het gebied waar de interventie nodig is, aangezien de wegen onbruikbaar zijn. En anderzijds om de veiligheid van de medewerkers, wegens de risico’s die ze lopen wanneer ze zich over land verplaatsen. Dit transport wordt met normale vluchten georganiseerd.

PZG-België en de derde dimensie van de humanitaire ruimte: de operationele flexibiliteit 

PZG, een ngo in hart en nieren, is erin geslaagd om samen met de spelers op het terrein een sterke band op te bouwen en op die manier een derde dimensie van de humanitaire ruimte naar voren te schuiven: de operationele flexibiliteit. Deze flexibiliteit hebben ngo’s nodig om zich constant te kunnen aanpassen aan veranderingen wanneer de strakke planning van lijnvluchten hun interventiemogelijkheden beperkt. PZG biedt extra flexibiliteit dankzij een participatief beheer van de vluchten, die uitsluitend op verzoek van de ngo’s worden uitgevoerd en die om humanitaire redenen verantwoord zijn - zelfs als ze dat ‘commercieel’ gezien niet altijd zijn (bv. de bezettingsgraad van het vliegtuig).

De opkomst van de vierde dimensie van de humanitaire ruimte: onafhankelijkheid en neutraliteit

De Verenigde Naties stemmen momenteel hun humanitaire, politieke en militaire operaties op elkaar af. Bij niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die van de luchttransportdienst van de Verenigde Naties gebruikmaken, leidt dit tot ongerustheid. Ze vrezen dat deze aanpak zal resulteren in een ‘amalgaam’ en dat de grenzen tussen de domeinen zullen vervagen. De Verenigde Naties zullen namelijk niet alleen met hun vredeshandhavings- of vredesafdwingingstroepen aan conflicten deelnemen, maar diezelfde troepen zullen ook zogenaamde ‘humanitaire’ projecten œuitvoeren in een poging om de sympathie van de plaatselijke bevolking te winnen. De ngo’s willen daarom steeds vaker een beroep doen op neutrale en onafhankelijke luchtvaartoperators. Dit is niet alleen een politieke, maar ook een veiligheidskwestie.


Doneer aan Piloten Zonder Grenzen