Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

Emmanuella heeft de warmte van haar land en haar familie teruggevonden

Gepubliceerd op

Een kind begeleiden met Piloten zonder Grenzen is een heel intense menselijke ervaring opdoen.

Deze activiteit werd in 1997 opgestart. De opdracht van PZG-België bestaat erin om kinderen uit ontwikkelingslanden die in België heel geavanceerde chirurgische ingrepen moeten ondergaan (hart-, oog-, orthopedische of andere chirurgie), zowel tijdens de heen- als de terugreis te begeleiden. PZG voert deze activiteiten uit als partner van ‘Keten Van Hoop - België’, dat beslist welke kinderen in België zullen worden geopereerd.

Het is de bedoeling om die kinderen tijdens hun reis naar genezing te omkaderen en de nodige liefde te geven. Door het kind te verzorgen, verzachten onze vrijwillige begeleiders de traumatische ervaring van de reis en de tijdelijke scheiding van zijn ouders. 

PZG-België wil gratis zijn ervaring en zijn structuur van vrijwilligers met plezier ter beschikking stellen van andere verenigingen en instellingen.