Naar inhoud

Een blik vol vertrouwen naar de toekomst voor Zoé.

1 januari 2022

Dankzij de medewerking van Maison du Bon Samaritain in Burundi, PZG-België (Piloten Zonder Grenzen), PZG-Frankrijk, Mécénat Chirurgie Cardiaque en verschillende vrijwilligers, kan dit kleine meisje een mooie toekomst tegemoet gaan met een gloednieuw hart.

Allen hartelijk dank voor de medewerking aan deze reeks van solidariteit voor de kinderen in Afrika.

Gelukkig Nieuwjaar 2022!

© Pierre Mullier
© Pierre Mullier

Al sinds 1997 begeleiden de vrijwilligers van Piloten Zonder Grenzen kinderen uit ontwikkelingslanden wanneer zij worden overgevlogen voor een noodzakelijke medische ingreep. 

Op die manier verleent Piloten Zonder Grenzen zijn medewerking aan Keten van Hoop België (sinds 1997), Keten van Hoop Luxemburg (sinds 2017) en Mécénat Chirurgie Cardiaque (depuis 2021).

Met een begeleider naast zich zijn de reis en de scheiding van zijn familie een minder traumatische ervaring voor het kind. Bovendien kan de begeleider snel alarm slaan bij medische complicaties. De begeleiders beschikken ook over het Europees EHBO-certificaat van het Rode Kruis.


Doneer aan Piloten Zonder Grenzen