Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

De bijdrage van PZG-B aan de noodhulp voor Beiroet

Gepubliceerd op

PZG-B neemt deel aan de mobilisatie en het luchttransport van een partij dringende geneesmiddelen voor Beiroet, een actie die wordt voorbereid tezamen met de stichting IHP (International Health Partner) en haar lokale partner ANERA. M. Eid, een lid van PZG-USA die ter plaatse is, zal toezicht houden op de operaties. Meer nieuws volgt.

 

"Het grootste potentieel van onze vereniging is het publiek, de donors van wie wij het vertrouwen en de financiële steun verkregen hebben", zo herinnert ons Christian Georlette, de Directeur.

 

En verder nog: “We hebben opgemerkt dat ons publiek sterke verwachtingen heeft ten opzichte van PZG-B om tussen te komen bij grote rampen. En het signaal was heel duidelijk bij de Covid-19 crisis. Op het moment dat al onze gebruikelijke activiteiten werden opgeschort, steunde het publiek met een ongeziene vrijgevigheid onze acties voor luchttransport van geneesmiddelen. Door een samenwerking met stichting IHP hebben we een competentie verworven wat betreft het beantwoorden van noodhulp. Daardoor kunnen we medicijnen mobiliseren voor een prijs gelijk aan een tiende van hun waarde en kosten dekken of luchttransport organiseren. Dankzij onze eigen fondsen kunnen we een operatie starten binnen het uur, op een ogenblik dat de mensen op het terrein nog geen budget hebben. Uiteraard blijft dit een punctuele activiteit waarover geval per geval beslist wordt.”