Naar inhoud

Bedankt !

2 september 2020

De fiscale aftrekbaarheid werd opgetrokken tot 60% voor de giften van 2020!
Vanaf 40 euro die u dit jaar schenkt voor de reddingsoperaties van Piloten Zonder Grenzen recupereert u 60% van het totaalbedrag via uw belastingen (voor zover het totaalbedrag van uw giften niet meer bedraagt dan 20% van uw belastbaar inkomen, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 145/33 WIR 92).