Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

Doe een gift

Bij noodgevallen aarzelen we nooit tussen te komen om direct, met onze vliegtuigen, humanitaire hulp te brengen tot bij de bevolking van totaal geïsoleerde dorpen. 

Zoals elke humanitaire organisatie hangt onze werking af van de vrijgevigheid van de donoren. Wat onze piloten het meest vrezen is aan de grond blijven staan en een hulpoproep niet kunnen beantwoorden bij gebrek aan geld om onze vliegtuigen te laten opstijgen. Alhoewel onze piloten en de medewerkers op het terrein vrijwilligers zijn, toch hebben we geld nodig om brandstof te kopen en het onderhoud te verzekeren van onze vliegtuigen die dikwijls in extreme omstandigheden opereren.

Hoe een gift doen?

Door een overschrijving te maken op het rekeningnummer van Piloten zonder Grenzen België:

IBAN : BE 31310077577555 - BIC : BBRUBEBB
Met de vermelding : web donor
Montoyerstraat n°1, Bus 36 B-1000 Brussel

  • BNP Paribas Fortis
  • ING

Piloten zonder Grenzen België mag ook fiscale attesten afleveren en is gemachtigd legaten te aanvaarden. Wanneer het jaarlijks totaal van uw giften gelijk of groter dan 40 EUR is, sturen wij u een fiscaal attest in de maand maart volgend op uw stortingen; dit laat u toe 45% van uw giften te recupereren.

Onze gecontroleerde jaarrekeningen worden in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be, de website van het eerste onafhankelijk informatiecentrum over goede doelen in België.

 

donorinfo