Naar inhoud

Mecenas & Sponsor

PZG is een schitterende plek om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Een plek waar gezamenlijke waarden opgebouwd worden tussen de bedrijfswereld, de wereld van het commerciële luchttransport en de wereld van humanitaire en ontwikkelingshulp. 

Waar luchtvaart en humanitaire hulp samenkomen

PZG wil bruggen slaan tussen de bedrijfswereld, de wereld van het commerciële luchttransport en de wereld van humanitaire en ontwikkelingshulp. Die kunnen namelijk op verschillende manieren samenwerken. Wat PZG zo uniek maakt, is dat de vereniging een punt is waar belangen samenkomen. Noem het gerust een knooppunt tussen deze werelden. 

PZG en de bedrijfswereld: gedeelde waarden

Net als vele bedrijven streeft PZG voortdurend uitmuntende resultaten na en is het op zoek naar de meest efficiënte oplossingen om zijn opdrachten te vervullen. De vereniging doet zich opmerken in heel gespecialiseerde sectoren, houdt vast aan haar specifieke karakter, geeft blijk van innovatie en creativiteit, ontwikkelt concepten en biedt zo een reële toegevoegde waarde in de sectoren waarin ze actief is.

Een referentie en pionier in de sector van de humanitaire luchtvaart

PZG profileert zich als een referentie in de luchtvaartsector die humanitaire en ontwikkelingshulporganisaties helpt bij het bepalen en toepassen van de luchtvaartelementen die ze nodig hebben om efficiënter te kunnen ingrijpen. Zo heeft PZG-België unieke, innovatieve producten ontwikkeld en verfijnd die op veel erkenning kunnen rekenen. Denk maar aan humanitair en participatief beheer van lokaal luchtvervoer of de methode van schuine luchtfotografie. 

Samenwerken aan een gezamenlijk project 

Alle voorwaarden zijn dus aanwezig om de menselijke, materiële en/of financiële middelen van de bedrijven in te zetten voor PZG-projecten. Zo kunnen ze hun uitmuntende kwaliteiten tonen, die nog versterkt worden door de humanitaire doelstelling van deze projecten! Het maakt niet uit hoe groot of klein het project is. Wat telt zijn de lessen die we eruit trekken en de realisaties ervan, die ook op andere vlakken de bal aan het rollen kunnen brengen. 

Partnerschapsformules met PZG-België

Bedrijven kunnen financiële steun verlenen aan de projecten rond humanitair luchttransport, milieubescherming of de begeleiding van zieke kinderen. Ze kunnen ook plaatselijke evenementen waarover in de media bericht wordt mee organiseren of sponsoren. Ze kunnen hun knowhow delen met PZG (competentiemecenaat) en de vereniging ook meer zichtbaarheid geven via de communicatiemiddelen waarover ze beschikken.

Uw partner PZG-België is:

  • Een efficiënte speler die ten dienste staat van de humanitaire sector, een professionele dienstverlener.
  • Een vereniging die een humanitaire en ontwikkelingsaanpak hanteert.
  • Een organisatie met een flexibele structuur, niet gefixeerd op dogma’s, die kan veranderen en evolueren.
  • Een vereniging die het vertrouwen en het respect van de belanghebbenden wint (geldschieters, ngo’s).
  • Een vereniging die oog heeft voor de realiteit en niet in de ‘virtuele val’ trapt (communicatie).
  • Een vereniging die de humanitaire doelstellingen van de projecten voorrang geeft op de technische oplossingen.
  • Een vereniging die van de platgetreden paden afwijkt, die blijk geeft van innovatie en creativiteit.
  • Een vereniging die zich doet opmerken in heel gespecialiseerde sectoren, vasthoudt aan haar specifieke karakter, een echte toegevoegde waarde biedt en concepten ontwikkelt op het vlak van humanitaire en ontwikkelingshulp.