Naar inhoud

Luchtsteun milieu

Sinds het begin in 1983 heeft Piloten Zonder Grenzen België zich voornamelijk ingezet voor humanitair luchttransport; hierdoor konden humanitaire medewerkers de slachtoffers van conflicten bereiken, zonder het risico te lopen gedood te worden door gewapende groepen en hen in alle veiligheid overbrengen naar gezondheidscentra.          

In de loop der jaren heeft Piloten Zonder Grenzen België vastgesteld dat de meeste humanitaire crises verband houden met milieuproblemen (verdwijning van bossen, droogte, verzanding van landbouwgrond, enz.) die uiteenlopende conflicten veroorzaken.

© Xavier Vincke

Daarom werd in 2008 besloten om zich, met gebruik van vliegtuigen, in te zetten voor het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, om humanitaire crises te voorkomen.

Op vraag van WWF Madagaskar heeft Piloten Zonder Grenzen België in 2008-2009 een eenvoudige, nauwkeurige en goedkope methode ontwikkeld om ontbossing tegen te gaan, dankzij schuine luchtfotografie.

© Xavier Vincke

Deze methodologie maakt het mogelijk om de ontbossing, door bos af te branden ten voordele van de landbouw, in de beschermde gebieden van Madagaskar te monitoren; verder kunnen de locaties in kaart gebracht worden en kan gebruik gemaakt worden van de schuine luchtfoto's door de lokale agenten en de agenten van nationale parken tijdens hun patrouilles in de beschermde gebieden.

De schuine foto's (in tegenstelling tot de verticale foto's die loodrecht ten opzichte van de grond genomen worden), krijgen ook gps-coördinaten en worden vervolgens visueel vergeleken met Google Earth afbeeldingen om de ontboste locaties in kaart te brengen. Met behulp van Google Earth worden vervolgens eenvoudige patrouillekaarten aangemaakt. De kaarten en de schuine foto's, die gemakkelijk te interpreteren zijn door de lokale gemeenschappen, worden dan op het terrein gebruikt.

     

© Xavier Vincke & © Julie Linchant

Van 2010 tot op heden (behalve een onderbreking van twee jaar wegens COVID) heeft Piloten Zonder Grenzen België per jaar ongeveer 800.000 hectare beschermde gebieden in Madagaskar in beeld gebracht, voor WWF Madagascar, Madagascar National Parks en ander organisaties voor het behoud en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Deze methodologie was in 2015 het onderwerp van een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Parks.

Thans gebruiken we onze schuine luchtfoto's om de analyse van satellietbeelden, die nu veel makkelijker te vinden zijn, te parametriseren. Dit maakt het mogelijk om nauwkeurige kaarten aan te maken met minder luchtfoto’s waardoor ook het aantal vlieguren kan verminderen. We gebruiken deze methodologie bijvoorbeeld om de lokale sites van het AFAFI-Sud-project (Appui au financement de l'agriculture et aux filières inclusives) in Madagaskar in kaart te brengen.

© Xavier Vincke

Afhankelijk van de behoefte op het terrein maken we nu gebruik van luchtfotografie per vliegtuig of luchtfotografie met drones. We gebruiken afwisselend verticale of schuine luchtfotografie. De foto’s kunnen we gebruiken om de satellietbeelden te parametriseren en om het in kaart brengen aanzienlijk te versnellen. Met deze foto’s kunnen ook kaarten met een zeer hoge resolutie aangemaakt worden door verticale foto's samen te voegen (ortofotokaarten).

We gebruiken luchtfotografie eveneens voor de inventarisatie van fauna, zoals voor het Biodiversity Protection Project van het Comoé National Park voor het Office of Parks and Reserves (OIPR) in Ivoorkust.

© Xavier Vincke

Bij dit project steunen we het OIPR voor de aspecten van het beheer van het Nationaal Park die verband houden met luchtvaart. We brengen onze expertise in bij de inzet van vliegtuigen, ULM en drones, voor de patrouilles en de ecologische monitoring.

Dank zij een partnership raamovereenkomst kan Piloten Zonder Grenzen België rekenen op de steun van de Universiteit van Luik, Gembloux Agro-BIO Tech, in het domein van teledetectie (luchtfotografie, analyse van satellietbeelden) en inventarisatie van fauna via de lucht.

© Xavier Vincke