Naar inhoud

Het snellereactiemechanisme bij rampen

Mobilisatie en vervoer via de lucht van geneesmiddelen bij plotselinge en snel opkomende rampen ( sudden onset disasters)

Het vermogen om te reageren bij grote rampen die meestal gemediatiseerd zijn. Het "snellereactiemechanisme" of "RRM - Rapid Response Mechanism for rapid onset disasters".

De doeltreffendheid (en de verantwoording) van een dringende humanitaire respons wordt bepaald door de onmiddellijke beschikbaarheid van fondsen en passende hulpgoederen; en dit op basis van een professionele analyse van de noden, uitgevoerd door een lokale partner, die zal rapporteren over het degelijk gebruik van de hulp en de impact ervan op de getroffen populaties (monitoring & evaluation).

De RRM voldoet aan al deze voorwaarden. Met de eigen middelen verkregen van het publiek kan de organisatie binnen de uren die volgen op de ramp besluiten de mobilisatie, de verscheping en het vervoer via de lucht van geneesmiddelen te financieren, dankzij het partnerschap met IHP (International Health Partners). Zij verzekeren de beschikbaarheid van medische kits die gebruikt zullen worden door medische NGO's, vooraf reeds geselecteerd door IHP, op voorwaarde dat ze al operationeel zijn in de getroffen regio of besloten hebben zich daar te ontplooien.

IHP is een Britse stichting die volgens de geldende regels geaccrediteerd is om schenkingen van geneesmiddelen en medische apparatuur te ontvangen van grote farmaceutische bedrijven. Deze worden verpakt in kits (met verschillende soorten medicijnen) die een behandeling mogelijk maken. IHP zamelt geld in om deze kits gratis naar haar partners te versturen.

Zo werd bij voorbeeld het snellereactiemechanisme bij rampen geactiveerd in onderstaande situaties:

  • Luchttransport van geneesmiddelen van de IHP Foundation voor de NGO ANERA voor de opvang van slachtoffers van de explosie in de haven van Beiroet in LIBANON, 2020.
  • Luchttransport van geneesmiddelen van de IHP Foundation voor de NGO ANERA voor de opvang van slachtoffers van de bombardementen in PALESTINA, 2021.
  • Luchttransport van geneesmiddelen van de IHP Foundation voor de NGO MERCY CORPS voor de opvang van slachtoffers van de oorlog in Tigray in ETHIOPIË, 2021.
  • Luchttransport van geneesmiddelen van de IHP Foundation voor de NGO TERRE in HAITI, 2021.
  • Luchttransport van geneesmiddelen van de IHP Foundation voor de NGO PROJECT HOPE in het kader van de oorlog in OEKRAÏNE in 2