Naar inhoud

Toezicht vanuit de lucht over korte afstanden

Dankzij het toezicht vanuit de lucht over korte afstanden kan men snel een gedetailleerd zicht krijgen op heel grote gebieden door middel van schuine luchtfoto’s (landschappen) die op lage hoogte worden genomen. Dat gebeurt volgens een eenvoudige methode die toch de nauwkeurigheid biedt die nodig is voor een geografisch informatiesysteem.


Landbouw op afgebrande velden vernietigt de structuur van de bodem, die vervolgens snel erodeert. De bosbranden en de rivieren die rood kleuren van de aarde die ze wegvoeren, leveren vanuit de lucht gezien een beeld op alsof het land ‘in brand staat en bloedt’ - zo zwaar is de schade. Het lijkt soms alsof de wouden werden gebombardeerd.

Samen met PZG-België voorkomen dat de wouden branden, is de bestaansmiddelen van de bevolking beschermen.


Tegen het jaar 2030 zou het aantal dodelijke slachtoffers ten gevolge van de opwarming van de aarde in combinatie met de geleidelijke aftakeling van het milieu tot een miljoen mensen kunnen oplopen. ” Volgens Kofi Annan is de opwarming van de aarde “de grootste potentiële humanitaire crisis van deze tijden”. 
Humanitair Wereldforum, 29.05.2009

Samen met PZG-België de wouden beschermen, is humanitaire crisissen ten gevolge van de klimaatverandering voorkomen.

Eenvoud in realtime

Een voorbeeld: een ngo wil een stand van zaken opmaken van een gebied van 2 miljoen hectare. Een team van twee PZG-fotografen met een kit voor schuine fotografie (pc, gps, fotocamera’s) huurt ter plaatse een speciaal vliegtuig voor die opdracht, vliegt gedurende een periode van twee tot drie weken een vijftigtal uren en bezorgt daarna de digitale foto’s (die per transect werden ingedeeld) aan het grondpersoneel. Dat kan de resultaten dan heel gemakkelijk analyseren. Uiteindelijk kost deze dienst ongeveer € 0,015 per hectare of € 1,5 per km².

Een geografisch informatiesysteem (GIS) binnen het bereik van het personeel op het terrein

Satellietbeelden of verticale luchtfoto’s gebruiken is een specialiteit die een zeker academisch niveau en ervaring vereist. Schuine luchtfoto’s benutten ligt dan weer binnen het bereik van iedereen die overweg kan met een computer, vertrouwd is met Google Earth en foto’s kan openen met fotosoftware en GIS-oplossingen voor het brede publiek (bv. ArcView). 

Complementaire eigenschappen ten opzichte van satellietbeelden en het gebruik van drones

Satellietbeelden vormen een heel efficiënt hulpmiddel voor beleidsmakers die bevoegd zijn voor bodembeheer en milieubeleid, maar recente beelden zijn bijzonder duur. Bovendien worden ze niet op regionaal en plaatselijk vlak gebruikt. Hoewel drones steeds vaker worden gebruikt voor toezicht vanuit de lucht, zijn momenteel alleen professionele, moeilijk te bedienen en zeer dure exemplaren geschikt om grote gebieden zoals nationale parken of ecologisch belangrijke zones te bewaken. 

Een innoverende methodologie die gemakkelijk over te zetten is, in de geest van duurzame ontwikkeling

Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat voor de schuine luchtfotografie apparatuur en software worden gebruikt die op de markt verkrijgbaar zijn. Die aanpak begint al bij de keuze van het vliegtuig, dat wordt gehuurd van een plaatselijke maatschappij die hiervoor speciaal werd doorgelicht, tot en met de software die georeferencing- en geolokalisatie-informatie bij de foto’s voegt. De methodologie is op drie niveaus overdraagbaar: het gebruik van de foto’s (op heel korte termijn), het nemen van de foto’s (op korte termijn) en het beheer van de luchtvaartcomponent (op middellange termijn bij plaatselijke luchtvaartoperators). Die knowhow vormt een enorme meerwaarde. 

Tal van mogelijke toepassingen die al op milieuvlak zijn aangetoond 

De foto’s hebben een bruikbare diepte van 1,5 tot 3 kilometer - afhankelijk van de nauwkeurigheid die men wenst om de details op de grond te observeren. Ze kunnen worden gebruikt om vee of wilde dieren te tellen, om milieuschade ten gevolge van humanitaire crisissen op te volgen, om gronden te beheren en te exploiteren voor landbouwdoeleinden (in het bijzonder stroomgebieden), om vestigingen van vluchtelingen en ontheemden op te sporen enz. In Madagaskar gebruikt een van de grootste milieubeschermingsdiensten deze methodologie al sinds 2010 om de wouden te bewaken. 

Zie: Pagina ‘Onze acties’, Schuine luchtfotografie in Madagaskar.

Een tool om te communiceren met de bevolking en de hulpmiddelen samen te beheren 

De plaatselijke bevolking wordt steeds vaker betrokken bij het participatieve beheer van de ecosystemen (of eerder van de landbouwecosystemen) om het milieu te beschermen en ervoor te zorgen dat de gemeenschappen voldoende te eten hebben. Uit de activiteiten in Madagaskar is gebleken dat schuine luchtfoto’s een erg goed middel zijn om de bevolking voor te lichten over hun omgeving. Met deze methodologie herkennen ze namelijk hun landschappen veel gemakkelijker dan met verticale luchtfoto’s of andere verticale weergaven van de streek.