Naar inhoud

Onze expertise

Luchtvaartkundige & humanitaire Hub

PZG is een unieke ontmoetingsplaats, waar ervaring gedeeld wordt en een dialoog ontstaat  tussen de luchtvaartwereld en de wereld van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. 

Piloten Zonder Grenzen-België is in de eerste plaats een humanitaire en onafhankelijke luchtvaartexploitant, gespecialiseerd in luchttransport over korte afstanden met lichte transportvliegtuigjes. Dankzij deze ervaring met de echte noden van hulp- en ontwikkelingsorganisaties, slaat de vereniging bruggen tussen de wereld van het luchttransport en de humanitaire sector. 

Deze twee werelden komen samen tijdens humanitaire transportdiensten, maar hun manier van werken komt niet altijd overeen. De prioriteit van de ene (op een rendabele manier een vliegtuig beheren) strookt immers niet altijd met die van de andere (zorgen voor hulp waar nodig). Het bijzondere aan PZG is dat we zorgen voor een knooppunt – of “Hub” – tussen de twee.  

Luchtvaartkundige expertise

De kern van luchtvaartexperts binnen de organisatie beschikt samen over meer dan 50.000 vlieguren in de moeilijkste omstandigheden.

De expertise van de vereniging volgt de evolutie van de sector van het humanitaire luchttransport, die de laatste jaren steeds complexer wordt. Talloze stappen zijn gezet op het vlak van luchtvaartregels en luchtvaarttechnologie m.b.t. de veiligheid van het luchtverkeer. 

Sinds het ontstaan van de institutionele financiering van het humanitaire luchttransport is de luchtvaartkundige expertise op weg naar een totale professionalisering. Deze financiering gaat immers gepaard met de verplichting voor humanitaire luchtvaartexploitanten om over een Air Operator’s Certificate (AOC) te beschikken. PZG-België is volop bezig met het behalen hiervan, waarna we het statuut van luchtvaartmaatschappij zullen krijgen. 

Humanitaire ervaring

De kern van luchtvaartexperts binnen de organisatie beschikt samen over meer dan 50 jaar ervaring met noodhulp en ontwikkelingswerk.

Sinds z’n oprichting wordt de vereniging bestuurd door mensen die beschikken over massa’s ervaring op het vlak van noodhulp en ontwikkelingswerk. Hiermee voldoen ze aan de wens van de oprichters-piloten om de aangeboden luchtvaartoplossingen uitsluitend ten dienste te stellen van humanitaire projecten. Deze beproefde aanpak heeft sinds 1983 z’n vruchten afgeworpen doorheen missies in een vijftiental landen.  

Deze aanpak, gebaseerd op de humanitaire noden van ngo’s, is geprofessionaliseerd door het ontstaan van de institutionele financiering van het humanitaire luchttransport, meer bepaald door de Kaderovereenkomst voor Partnerschap met het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO), dat Piloten Zonder Grenzen-België sinds 2005 ondertekent. 

Aanpak van ontwikkelingsprojecten

De grenzen tussen de urgentiefase, de herstelfase en de ontwikkelingsfase bestaan niet meer tijdens een crisissituatie. Deze fasen zijn geïntegreerd in een globale aanpak. 

Voor PZG draait de eerste verantwoordelijkheid in een humanitair project rond het aanwenden van lokale hulpmiddelen (menselijke, natuurlijke en fysische) om de crisis aan te pakken. Deze manier van werken draagt niet alleen bij tot een optimaal gebruik van de middelen verkregen door de schenkers, maar ook tot een zo goed mogelijke verhouding kostprijs/efficiëntie in de uitvoering van een project.

Piloten Zonder Grenzen-België beschikt intern over een ruime expertise op het vlak van duurzame ontwikkeling. Deze kunnen we toepassen in al onze acties rond preventie en interventie. Tot slot leidt de combinatie van deze ontwikkelingsaanpak en de zoektocht naar oplossingen die de beste verhouding kostprijs/efficiëntie bieden tot pragmatische oplossingen: praktisch, zinvol en aangepast aan de context.  

Management van Humanitaire Luchtoperaties (MHLO)

Er bestaan managementmodellen en humanitaire normen voor alle hulpsectoren, uitgezonderd voor het luchttransport. Piloten Zonder Grenzen-België legt zich toe op het definiëren van deze normen.

Op basis van onze expertise en ervaring legt Piloten Zonder Grenzen-België zich toe op het creëren van knooppunten, waar de wereld van het luchttransport en die van de humanitaire hulp elkaar vinden in een gedeeld referentiekader. Zo is PZG pionier van het concept van “Management van Humanitaire Luchtoperaties” (MHLO). 

Binnen dit concept moet het luchttransport – en elke andere interventie via luchtverkeer bij een noodsituatie – gemanaged worden als een project binnen een humanitair referentiekader. Dit laatste definieert de efficiëntie-indicatoren en het kwaliteitssysteem waarmee de relevantie, de haalbaarheid, de efficiëntie en het goed beheer van de interventie geëvalueerd zullen worden. 

We willen ervoor zorgen dat de tool voor projectmanagement en het logische kader voor de humanitaire en ontwikkelingssector gebruikt worden voor luchttransportprogramma’s - van het bepalen van de noden tot de evaluatie van de impact - om de kwaliteit van de interventie en de verantwoording van de investering te kunnen rechtvaardigen.

Voir : “ONS HUMANITAIR MANAGEMENT”