Naar inhoud

Beheer van uw vliegprojecten

Hebt u voor uw activiteiten luchttransport nodig? PZG-België is de referentie in de wereld van de luchtvaart die uw œproject helpt uit te werken en uit te voeren. Algemener gesteld: als uw activiteiten op de ene of de andere manier verband houden met vliegtuigen, definieert PZG samen met u de luchtvaartcomponent van uw project. Bovendien leiden we dit onderdeel voor u in goede banen als u dat wilt. Ieder zijn vak!

Humanitaire luchtvaart, een complex vak

De luchtvaartsector is samen met de nucleaire industrie en de ruimtevaart wellicht een van de meest gereglementeerde sectoren ter wereld. Naast de steeds complexere regels, die ervoor moeten zorgen dat het luchttransport betrouwbaar is en blijft, zijn er nog andere moeilijkheden. Denk maar aan de problemen om luchtvaartuigen te bedienen in moeilijke en zelfs vijandige omgevingen, waar het werken nog wordt bemoeilijkt op het vlak van de veiligheid, de navigatiehulp, de ondersteuning vanaf de begane grond, extreme weersomstandigheden enz.

PZG-België stelt zijn knowhow ter beschikking

PZG-België staat voor dertig jaar luchtvaartervaring en ervaring met humanitaire projecten en ontwikkelingshulp ten dienste van meer dan zestig hulp- en ontwikkelingsorganisaties. Maar PZG-België staat ook voor een degelijk beheer van de projectcyclus voor het humanitaire management van het luchttransport. En PZG-België is ten slotte:

  • Een efficiënte speler die ten dienste staat van de humanitaire sector, een professionele dienstverlener.
  • Een vereniging die een humanitaire en ontwikkelingsaanpak hanteert.
  • Een organisatie met een flexibele structuur, niet gefixeerd op dogma’s, die kan veranderen en evolueren.
  • Een vereniging die het vertrouwen en het respect van de belanghebbenden wint (geldschieters, ngo’s).
  • Een vereniging die oog heeft voor de realiteit en niet in de ‘virtuele val’ trapt (communicatie).
  • Een vereniging die de humanitaire doelstellingen van de projecten voorrang geeft op de technische oplossingen.
  • Een vereniging die van de platgetreden paden afwijkt, die blijk geeft van innovatie en creativiteit.
  • Een vereniging die zich doet opmerken in gespecialiseerde sectoren, vasthoudt aan haar specifieke karakter, een echte toegevoegde waarde biedt en concepten ontwikkelt op het vlak van humanitaire en ontwikkelingshulp.

Zo heeft PZG-België unieke, innovatieve producten ontwikkeld en verfijnd die op veel erkenning kunnen rekenen. Denk maar aan humanitair en participatief beheer van lokaal luchtvervoer of de methode van schuine luchtfotografie voor monitoring op korte afstand.

Het vermogen om de juiste luchtvaartmiddelen in te zetten

Als het op luchttransport aankomt, helpt PZG-België u deskundig op verschillende vlakken: uw noden achterhalen, de behoeften op het vlak van het vliegwerk becijferen, een vliegtuigtype kiezen dat geschikt is voor de opdracht, het vliegtuig uitbesteden (waaronder de contractuele aspecten) en onderhouden, de portefeuille van de vlieguren beheren en de luchtoperaties opvolgen. 

De luchtvaartcomponent van een project definiëren

Het is mogelijk dat voor uw projecten ook werk vanuit de lucht aan de orde is. Denk maar aan verkenningsvluchten in het kader van projecten rond milieukwesties, vluchtelingenkampen of het beheer van de biodiversiteit. Of misschien moet u een stand van zaken opstellen door middel van laserdetectiemethoden op afstand (LIDAR), waarvoor u specifieke vergunningen in het betrokken land moet aanvragen. Op basis van een beknopt bestek doet PZG-België er alles aan om samen met u een doeltreffende oplossing te vinden.

 

PZG-België in Madagaskar: een unieke en innoverende methodologie verfijnd 

In 2006 vroeg het regionale kantoor van het WWF voor Madagaskar en het westen van de Indische Oceaan aan PZG-België om het WWF en het ANGAP (Agence Nationale pour la Gestion des Aires Protégées) te helpen. Het was de bedoeling om met een ULM vanuit de lucht toezicht te houden op de nationale parken en de beschermde gebieden in het zuiden van Madagaskar. Terwijl iedereen de ULM zag als een technologie die perfect aansloot op het idee van duurzame ontwikkeling, ontwikkelde PZG-België zelf een unieke en innoverende methodologie op het vlak van schuine luchtfotografie waar kleine vliegtuigen aan te pas komen. Het resultaat: de verhouding kostprijs/doeltreffendheid van het onderdeel ‘luchttoezicht’ van het project verviervoudigde. Bovendien kon men zo garanderen dat het project ook in de toekomst een vervolg krijgt, aangezien er plaatselijke professionele luchtvaartoperators voor werden ingezet. 

Zie: Pagina ‘Onze acties’, Schuine luchtfotografie in Madagaskar.