Naar inhoud

Onze geschiedenis

De jaren 80

 • 1983 : Oprichting van Piloten Zonder Grenzen-België (PZG-B).
 • 1984-1988 : Mali - PZG-B ondersteunt meerdere ngo’s bij het bestrijden van de grote hongersnood in de Sahel en neemt actief deel aan de strijd tegen cholera.
 • 1985-1988 : Ethiopië - PZG-B organiseert het transport van materieel en hulpverleners tijdens de grote hongersnood.
 • 1985-1987 : Tsjaad - PZG-B helpt Artsen Zonder Grenzen (AZG) hun programma uit te breiden naar het noorden van Tsjaad en brengt medicijnen, dokters, verplegers en mobiele chirurgenteams naar de getroffen regio. PZG-B zorgt voor luchtsteun aan de nationale vaccinatieprogramma’s.
 • 1985 : Soedan - PZG-B zorgt voor humanitaire hulp voor de Tsjadische vluchtelingen langs de grens met Soedan.
 • 1987-1991 : Mozambique - PZG-B helpt Artsen Zonder Grenzen (AZG) en Save the Children. Dankzij onze vliegtuigen kunnen de dorpen geholpen worden die omcirkeld zijn door guerrilla. Door de steun van PZG-B kunnen de plaatselijke gezondheidswerkers zich herorganiseren en de grote epidemieën uitroeien.  
 • 1988 : Zaïre - PZG-B bouwt de landingsbanen in de bush opnieuw op om geïsoleerde bevolkingsgroepen beter te kunnen bereiken.

De jaren 90

 • 1988-1994 : Ecuador - PZG-B ontwikkelt een ambulanceprogramma per vliegtuig in de provincie Pastora, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PZG-B koopt twee Cessna 206 en leidt nationale piloten en monteurs op.
 • 1994-1995 : Streek van de Grote Meren (Rwanda - Burundi - Tanzania) - PZG-B zorgt voor een luchtbrug om hulp te bieden aan gevluchte Burundezen.  
 • 1995-1996 : Sierra Leone - PZG-B zorgt voor een luchtbrug tussen Bo en Potjahum, zodat Artsen Zonder Grenzen voor dringende hulp kan zorgen. In volle burgeroorlog wordt het PZG-B vliegtuig het laatste reddingsmiddel om medewerkers van de hulporganisaties te evacueren. 
 • 1997: Start van het programma voor begeleiding van kinderen. Vrijwilligers van PZG-België begeleiden kinderen uit ontwikkelingslanden op hun vliegtuigreis naar herstel. Met deze activiteit  geeft PZG-België ondersteuning aan de Keten van Hoop België. Deze vereniging organiseert de medisch-chirurgische verzorging voor de kinderen in België en in partnerlanden, wanneer de ziekte in hun land van herkomst niet behandeld kan worden. Ze organiseert ook hun verblijf bij gastgezinnen.
 • 1997-2002 : Democratische Republiek Congo - PZG-B zorgt voor de verdeling van medicijnen in de gezondheidscentra in de bush in het aartsbisdom Kisangani. PZG-B vliegt vervolgens voor verschillende ngo’s als AZG, ICRC, Unicef, Merlin, Médair. Vanaf januari 1999 werkt PZG-B exclusief samen met AZG in de rebellenzone voor de verdeling van medicijnen, de bevoorrading van de voedingscentra en worden we een onmisbare partner voor de Pool d'Urgence Congo (PUC), verantwoordelijk voor het opsporen en uitroeien van epidemieën. 

De jaren 2000

 • 2000-2004 : Mali - PZG-B werkt mee aan de uitvoering van de vredesakkoorden door een vliegtuig ter beschikking te stellen van een 60’tal ngo’s. Naast de ontsluitingsactie in het noorden van Mali neemt PZG-B deel aan de verbetering van de veiligheid en het verbeteren van de performantie van het technisch personeel. Bovendien stimuleren we de voortzetting van hun programma’s, ook tijdens het regenseizoen. 
 • 2003-2009 : Democratische Republiek Congo – De humanitaire luchthulp, georganiseerd door PZG-B en mede gefinancierd door UNOCHA, moet ervoor zorgen dat de humanitaire hulpverleners in Ituri en omliggende gebieden kunnen beschikken over een snel en veilig transportmiddel voor personeel en materieel, en dat de interventiezone vergroot kan worden. Vanaf 1 februari 2005 heeft het Bureau voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie (ECHO) de cofinanciering van de operaties in Ituri hervat. De missie wordt beëindigd in maart 2009. 
 • 2005-2007 : Somalië – Binnen een context van humanitaire noodhulp is PZG-B op 16 mei 2005 gestart met een luchttransportprogramma, gefinancierd door ECHO, voor de partners van ECHO en de verschillende humanitaire organisaties die actief zijn in Somalië. De doelstelling van dit programma is ervoor zorgen dat de bevolking van Somalië de vruchten plukt van de toepassing van het mandaat van de hulpverleners en ontwikkelingshelpers, meer bepaald door de toegankelijkheid van het land te verbeteren door het hervatten van de regelmatige luchtverbindingen gefinancierd door ECHO.
 • 2006-2009 : Kenia -  In het kielzog van de humanitaire luchtoperaties in Somalië heeft PZG-B een programma van humanitaire luchtoperaties opgezet ten voordele van de ECHO-partners in het noorden en oosten van Kenia, om vervolgens uit te breiden naar de rest van het land in functie van de humanitaire noodsituaties. Deze operatie werd overgedragen aan ECHO Flight in maart 2009. 
 • 2007-2008 : Democratische Republiek Congo – Net als bij de missie in Ituri en deze keer gefinancierd door het UNDP (United Nations Development Programme), heeft PZG-B een Cessna 206 in Kisangani gestationeerd om te zorgen dat humanitaire hulpverleners in het gebied beschikken over een snel en veilig transportmiddel voor personeel en materieel, en dat de interventiezone vergroot kan worden.  
 • Sinds 2008 : Madagaskar (milieu) – Lancering van een missie voor het behoud en een goed beheer van de biodiversiteit in Madagaskar, binnen het kader van de toenemende ontbossing. PZG-B werkt samen met het WWF om vluchten te organiseren en luchtfoto’s te nemen om de risicozones beter te lokaliseren. Het aanwenden van luchtfoto’s om bossen te bewaken kadert binnen de duurzame ontwikkeling, en werd bekroond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012. 
 • 2010-2011 : Democratische Republiek Congo - De ondersteuningsmissie voor het behoud en een goed beheer van de biodiversiteit in de DRC die geopend werd in Mbandaka had als belangrijkste doel het grootste nationale park van Afrika, het Salongapark, uit zijn isolement te halen. De vluchten van PZG-B waren een ondersteuning van de operaties van het WWF, de African Wildlife Foundation en het programma van de Europese Commissie voor het beheer van de Ecosystemen in de Bossen van Centraal-Afrika (ECOFAC). Een tweede missie werd geopend in Goma ter ondersteuning van de Duitse Technische Coöperatie (GIZ) en van het Congolees Instituut voor de Bescherming van de Natuur (ICCN) in het nationaal park van Kahuzi-Biéga.
 • 2008-2013 : Tsjaad – Eind 2007 verstoorden aanvallen van rebellen in het oosten van Tsjaad de werking van het hulpverleningsapparaat, dat opgericht was door de internationale gemeenschap om hulp te bieden aan de vluchtelingen uit Darfoer en uit het binnenland. Als reactie daarop heeft PZG-B in Abéché één en vervolgens twee Cessna’s 206 gestationeerd. Op die manier boden we de ngo’s en de agentschappen van de Verenigde Naties alle nodige flexibiliteit voor hun operaties, in een omgeving die gekenmerkt werd door voortdurende onzekerheid. Deze opdracht verloopt in perfecte samenwerking met de regelmatige luchtvaartverbinding die verzorgd wordt door UNHAS (United Nations Humanitarian Air Services). 
 • 2014-2015 : Centraal-Afrika – De Centraal-Afrikaanse Republiek staat op de rand van een totale instorting. Het toenemende geweld versnelt het uiteenvallen van de staat - een proces dat begonnen is in 2012 door aanvallen van de rebellen - waardoor 4,6 miljoen mensen overgeleverd zijn aan willekeurig geweld, plunderingen en moorden. Om terug een beetje menselijkheid in deze chaos te brengen, zet PZG-B in Bangui gedurende 7 maanden een Cessna 206 in op eigen kosten. Hiermee helpen we de ngo’s, met een financiële en operationele ondersteuning van de PZG-afdelingen van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze geslaagde missie toont eens te meer de nood aan van aanvullend transport, bovenop hetgeen ter beschikking gesteld wordt door de Verenigde Naties.
 • 2015-2016 : Madagaskar (humanitair) – In onze strijd voor de bescherming van het milieu in Madagaskar kon PZG-B niet onverschillig blijven voor de structurele humanitaire crisis in het projectgebied in het zuiden van het land. Hier heerst een groot probleem van ondervoeding bij kinderen, in die mate dat het land tot de top 5 van de meest problematische landen ter wereld behoort. PZG-B steunt de ngo’s die actief zijn in het gebied via luchttransporten, aangezien de wegen er onveilig zijn door hun slechte staat.
 • 2016 tot op heden: Madagaskar (Humanitair) – Piloten Zonder Grenzen (PZG-B), dat zich bezighoudt met de strijd voor de bescherming van het milieu in Madagaskar, kan niet onverschillig blijven voor de structurele humanitaire crisis in zijn projectgebied in het zuiden van het land. In deze regio staan de voedingsindicatoren voor kinderen ​​in de rode cijfers en zijn ze één van de vijf hoogste cijfers van ondervoeding in de wereld. In het licht hiervan heeft PZG-B in 2016 besloten om lucht- en logistieke steun te verlenen aan de Franse NGO Médicaéro voor haar project geneeskunde via de lucht. Dit project omvat het rechtstreeks overvliegen van een multidisciplinair medisch team naar patiënten in afgelegen gebieden van het district Ampanihy, in het zuidwesten van Madagaskar. De teams van de NGO Médicaéro voeren driemaandelijkse bezoeken ter plaatse uit ter ondersteuning van de lokale teams. Het project omvat consultaties, de verzorging, de uitwisseling van ervaring en het versterken van de capaciteit van het lokaal personeel, het praktisch onderwijs voor medische studenten, de dotatie van de geneesmiddelen voor de gezondheidscentra en de chirurgische interventies.
 • 2017: Ondertekening van een overeenkomst met de Keten van Hoop Luxemburg ter ondersteuning van zieke kinderen die een chirurgische ingreep ondergaan in Luxemburg. Deze vereniging organiseert medisch-chirurgische verzorging voor kinderen in Luxemburg, wanneer de ziekte niet behandeld kan worden in hun land van herkomst. Ze organiseert ook hun verblijf bij gastgezinnen.
 • Van 2018 tot op heden: Centraal Afrikaanse Republiek en Democratische Republiek Congo – De piloten-vrijwilligers van Piloten Zonder Grenzen bieden humanitaire hulp aan slachtoffers van gewapende conflicten. Door de slechte staat van het wegennet, de aanvallen door gewapende rebellengroepen en de ontvoeringen van humanitaire medewerkers, is het soms te moeilijk en te gevaarlijk om via de weg hulp te bieden aan de bevolking in nood. Maar dankzij de piloten en de vliegtuigen van Piloten Zonder Grenzen kunnen humanitair personeel, uitrusting en voedsel veilig ter bestemming komen, terwijl de risico's van verplaatsing tot een minimum beperkt worden.

 • 2019: Mozambique - Na de cyclonen Idai en Kenneth nam Piloten zonder Grenzen België deel aan de verzending van enkele tonnen medicijnen om een ​​cholera epidemie te bestrijden.

 • 2019: Madagascar - Overdracht van de methodologie voor bewaking vanuit de lucht van beschermde gebieden, door middel van schuine foto's, aan Madagascar National Parks, het nationale bureau van Madagascar voor het beheer van beschermde gebieden. Van 28 november tot 13 december werden er 45 vlieguren gepresteerd om 8 beschermde gebieden te bestrijken.

 • Van 2019 tot op heden: Madagascar - Twee en een half uur vliegen om anderhalve dag werk te besparen en 10 extra levens te redden. De Gentse NGO Revive reist elk jaar naar Madagascar om er  twee weken chirurgische ingrepen uit te voeren. In de uitgekozen steden heeft de meerderheid van de bevolking geen toegang tot medische zorg. Door gratis operaties aan te bieden redt de NGO Revive vele levens. Het medisch team van Revive, bestaande uit 8 geneesheren-specialisten en 8 verpleegsters, allemaal vrijwilligers, voert meer dan 100 operaties uit in twee weken tijd. Om ter bestemming te komen moet je twee dagen reizen, vergeleken met twee en een half uur per vliegtuig ter beschikking gesteld door Piloten Zonder Grenzen. Door deze tijdwinst kunnen 10 extra patiënten geopereerd worden.

 • 2019: ondertekening van een overeenkomst met de Sociale Dienst Solidariteit (SESO) voor de begeleiding van kinderen bij gezinshereniging in het kader van aanvragen voor politiek asiel in België.

 • Van 2019 tot op heden: Democratische Republiek Congo - Het Panzi hospitaal van Dr. Mukwege. Luchttransport. Dr. Denis Mukwege richtte in 1999 het Panzi ziekenhuis op in Bukavu. Het Panzi ziekenhuis staat bekend om zijn expertise in de behandeling van verwondingen als gevolg van seksueel geweld en zijn holistische behandeling van slachtoffers op basis van 4 pijlers; deze vormen de basis van het Holistische Model van Panzi. Voor zijn inzet bij de strijd tegen het gebruik van genitale verminking als oorlogswapen en voor zijn toewijding aan de slachtoffers van deze praktijken, ontving Dr. Mukwege in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede. Piloten Zonder Grenzen heeft per luchttransport meerdere tonnen aan medicijnen en medische apparatuur naar het Panzi hospitaal verstuurd, om slachtoffers van verkrachting te behandelen alsook om patiënten met COVID-19 op te sporen en te behandelen.

 • 2020: Libanon - Na de explosie van 4 augustus 2020 in Beiroet, verstuurde Piloten Zonder Grenzen per luchttransport meerdere tonnen aan medicijnen en medische apparatuur om de slachtoffers te verzorgen.

 • 2020: Burkina Faso - Benden gewapende terroristen branden dorpen plat, verkrachten vrouwen, doden mannen, stelen vee. Honderdduizenden gezinnen slaan op vlucht. Vandaag bevinden ze zich in overvolle geïmproviseerde kampen, ten prooi aan honger en ziekte. Piloten Zonder Grenzen stuurde per luchttransport twee ton apparatuur en medicijnen om de ontheemden te verzorgen.

 • 2020: Centraal Afrikaanse Republiek - Zorgcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld. Geconfronteerd met de situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek en op basis van hun gemeenschappelijke ervaring in de Democratische Republiek Congo, hebben de Stichting Pierre Fabre, de Stichting Panzi DRC, de Stichting Dr. Denis Mukwege en het Franstalige Instituut voor Justitie en Democratie besloten om opnieuw hun krachten te bundelen. Zo zal het holistische zorgmodel van Dr. Mukwege ook in Bangui toegepast worden in een openbaar ziekenhuis en bij de Vereniging van Vrouwelijke Juristen van Centraal Afrika, twee in het land erkende plaatsen voor de doorverwijzing van slachtoffers van seksueel geweld gebaseerd op geslacht. Piloten Zonder Grenzen verstuurde per luchttransport geneesmiddelen voor de slachtoffers van seksueel geweld en voor de behandeling van patiënten met Coronavirus. Bovendien werden ook chirurgische maskers en hydroalcoholische gels verzonden, ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus.

 • Van 2020 tot op heden: Democratische Republiek Congo - Het Panzi Hospitaal van Dr. Mukwege. Humanitair luchttransport. In 2020 startte Piloten Zonder Grenzen het vervoer per vliegtuig voor de mobiele medische teams van het Panzi ziekenhuis in het kader van hun zendingen naar afgelegen plaatsen. Piloten Zonder Grenzen zorgt voor de verplaatsing per vliegtuig van deze medische teams naar het binnenland en voor het vervoer van de meest ernstig zieke patiënten naar het Panzi ziekenhuis om er geopereerd te worden.