Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

Onze missie

Visie

Piloten zonder Grenzen-België wil ertoe bijdragen dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg, onderwijs, voedselzekerheid en sanitaire infrastructuur. Daarom komen wij in de strijd tegen armoede op voor elk individu, zonder enig onderscheid op het vlak van ras, geslacht, taal, religie, politieke of andere opinie, nationale of sociale origine, of andere eigenschappen. 

Missie

Piloten zonder Grenzen-België stelt zijn luchtvaartmiddelen en expertise ten dienste van de humanitaire sector (sinds 1983) en van de sector van duurzame ontwikkeling ter preventie van humanitaire crisissen (sinds 2006). Op een neutrale en onafhankelijke manier, en zonder te concurreren met lokale spelers, begeeft PZG-België zich in gebieden waar anderen niet of niet meer komen. Zo helpen we hulp- en ontwikkelingsorganisaties om geïsoleerde bevolkingsgroepen in nood te bereiken.  

Statuten

Piloten zonder Grenzen-België is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die in 1983 opgericht werd (geregistreerd onder het nummer 8989/83 in het Belgisch Staatsblad). We zijn door de FOD Financiën gemachtigd om fondsen te werven bij het grote publiek en erkend als niet-gouvernementele organisatie (ngo) door de Europese Commissie en de agentschappen van de Verenigde Naties.

Financieringsbronnen

Piloten zonder Grenzen-België wordt gefinancierd door het Belgische grote publiek via bewustmakings- en fondsenwervingscampagnes, alsook door institutionele schenkers, waaronder  het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHO). Daarbij komen ook nog verschillende andere regelmatige partnerships en bijdragen. Ons jaarlijkse werkingsbudget bedraagt twee miljoen euro. 

Neutraliteit en onafhankelijkheid

Piloten zonder Grenzen-België zweert bij een neutrale en onafhankelijke houding tegenover de oorzaak van de crisissen in landen waar we hulp bieden aan geïsoleerde bevolkingsgroepen in nood. Deze neutraliteit betekent niet dat we zomaar zullen helpen in geval van ernstige schendingen van de fundamentele rechten van de bevolking in deze landen. In zulke gevallen zal PZG-België de situatie onderzoeken om te oordelen of onze acties gerechtvaardigd zijn. 

Humanitaire hulp en duurzame ontwikkeling 

Voor Piloten zonder Grenzen-België bestaat humanitaire hulp uit een aangepast antwoord bieden in noodsituaties, duidelijk bepaald door professionals uit de sector en in samenwerking met de getroffen bevolkingsgroepen. Belangrijk hierbij zijn een zo goed mogelijke verhouding kostprijs/efficiëntie, concrete hulp aan een zo groot mogelijk aantal mensen (rekening houdend met de context), en een optimaal gebruik van lokale middelen. Door het gebruik van lokale middelen (natuurlijke, fysische en menselijke) streven we altijd naar een maximaal voordeel op lange termijn voor de betrokken bevolking, om zo bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. Deze manier van werken helpt bovendien bij het voorkomen van humanitaire crisissen, zoals crisissen veroorzaakt door de klimaatverandering.