Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

Onze experts

Piloten zonder Grenzen-België beschikt over een bijzonder grote pool van mensen die gespecialiseerd zijn in alle domeinen van het beheer van de vereniging en de operaties op het terrein. Allemaal dragen ze op een geïntegreerde manier bij tot de dynamiek en de ontwikkeling van de organisatie.

Het directieteam

Christian GEORLETTE, Directeur

Christian is al 30 jaar professioneel bezig met noodhulp en ontwikkeling. In 2007 trad hij toe tot PZG na een carrière op Afrikaanse bodem. Als pionier op het vlak van humanitair management binnen de wereld van het luchttransport en lid van het adviescomité PZG International stelt hij PZG en andere luchtvaartexploitanten in staat om hun globale project in te schrijven binnen een humanitair referentiekader van kwaliteitsverantwoording.

Xavier VINCKE, Directeur Programmatie​

Xavier heeft een diploma ecologie van de Katholieke Universiteit Leuven, is specialist in het beheer van beschermde gebieden in Afrika en ULM-piloot. Hij werkte 5 jaar samen met PZG in Madagaskar om de methodologie voor schuine fotografie voor het bewaken van bossen op punt te zetten. Hij is medeauteur van de eerste wetenschappelijke publicatie over dit onderwerp, en draagt zo bij tot een internationale erkenning van PZG.

Nel DE BOECK, Administratief en Financieel Assistant

Nel heeft het team van Piloten zonder Grenzen (PZG) versterkt in april 2018 na een 18-jarige carrière bij ING als Management Assistant.  Ze is bij PZG verantwoordelijk voor de administratieve en financiële taken van de NGO.  Zij zorgt er ook voor dat de vrijwilligers hun vliegticket op tijd hebben om een baby die ernstig ziek is naar of van Afrika te begeleiden.  Zij staat onder andere ook in nauw contact met de donors.  Gebeten door de luchtvaart bezit Nel een privé vlieglicentie.  Zo heeft zij als copiloot meerdere ferryvluchten gedaan naar alle uithoeken van de wereld.

Frank WARNIER, Coördinator van de ondersteuning van operaties​

Frank heeft de voorbije 10 jaar heel wat ervaring opgedaan als humanitaire medewerker. Via de contacten met humanitaire organisaties onderzoekt hij de mogelijkheden voor nieuwe opdrachten voor PZG-B. Bij gunstig advies bereidt hij de initiële evaluatie zending voor en werkt nadien op basis van zendingsrapport mee aan de opstelling van de projectaanvraag. In een later stadium zal hij de opvolging van het project verzorgen.

Patrick DEMORTIER, Verantwoordelijke Luchtoperaties ​

Na een carrière van bijna veertig jaar als militaire piloot die hem vele malen heeft blootgesteld aan de humanitaire wereld in verschillende delen van de wereld, heeft Patrick het team van de PZGB-veldpiloten vervoegd in 2010. Hij heeft de C206 gevlogen in de DRC, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds 2013 vervult hij de functie van Air Operations Manager, waar zijn expertise wordt gebruikt om de nieuwe bushpiloten die lid worden van het PZGB-team te trainen en te valideren.

De vrijwillige experts van de Raad van Bestuur

Philippe DEHENNIN, specialist “Ethiek, communicatie, fondsenwerving”​ 

Philippe, die van jongs af ondergedompeld werd in het vliegen in de bush, is privé-piloot en bedrijfsleider. Hij is voorzitter van de raad van bestuur en coördineert de acties van de bestuurders. Als specialist “Ethiek, communicatie, fondsenwerving” en waarnemend financieel specialist moedigt hij schenkers aan om de juiste projecten te steunen en de impact van hun schenking in te schatten.

Paul LARDINOIS, specialist “Beheer van human resources”

Paul beschikt over vijftien jaar ervaring als professionele piloot in de humanitaire sector, oliesector en mijnbouwsector in de meest onherbergzame gebieden van Afrika. Vandaag is hij Consultant en lid van de raad van bestuur van bedrijven. Hij helpt de vereniging bij het beheer van de human resources, en slaat een brug tussen de gevraagde flexibiliteit van de PZG-operaties en de nauwkeurigheid die eigen is aan een professionele organisatie.

Marcel LERINCKX, specialist “Schuine luchtfotografie”​

Marcel is al meer dan veertig jaar privé-piloot, nam deel aan drie PZG-missies in Mali, is specialist elektronica en radiocommunicatie, maakte deel uit van het high-level technisch kader bij een televisiezender en vervolgens een Europese instelling, en is vandaag met pensioen. Hij is pionier op het gebied van de schuine fotografie, een techniek die gebruikt wordt door PZG voor de bewaking van bossen en die sinds kort erkend wordt door de wetenschappelijke wereld.

Renier SNOY, specialist “Luchtoperaties” 

Afgestuurd in de Economische Wetenschappen en voormalig kapitein lange afstand bij SABENA, is Renier sedert de oprichting in 1983 actief bij ASF-België. Hij heeft verschillende missies uitgevoerd in Afrika als piloot van onze vliegtuigen.  Zijn lange ervaring op het gebied van luchtoperaties komt dus ten goede van de ONG.

Etienne DE MUELENAERE, specialist “Luchtoperaties” ​

Heeft heel zijn carrière in de wereld van de luchtvaart doorgebracht, eerst als militair piloot, en daarna in het milieu van de ontwikkeling van beheer van luchtverkeer. Etienne heeft deelgenomen in de administratieve raad als referent  “Luchtoperaties “, en heeft zich ervan verzekerd dat de zendingen van PZG voldeden aan  de nodige eisen in verband met veiligheid en dat de  prestaties eigen aan de luchtoperaties werden bereikt .

De vrijwillige onafhankelijke experts

Michel HAUTPHENNE, specialist “Communicatie”​

Michel, die na 38 jaar financieel beheer van industriële projecten in de energie- en telecomsector op vervroegd pensioen is, zorgt sinds 2009 voor een onafhankelijke controle van de verworven schenkingen door onze partner in fondsenwerving, en zorgt dat alle juridische en fiscale regels gerespecteerd worden in de relatie tussen PZG en z’n schenkers.

Patricia WILLEMS, vrijwillig coördinatrice, begeleiding van kinderen en migranten

Als dochter van een piloot trad Patricia in 2009 toe tot de organisatie voor haar eerste missie als begeleidster van een kind. Samen met Nicole plant ze sinds 2010 de missies van het vrijwilligersteam, “de engelbewaarders aan boord”. Een nieuwe uitdaging die tal van zaken verenigt: organisatie, communicatie, begeleidingsmissies en contacten ter plaatse voor toekomstige missies. Verrijkend ook, aangezien je een ziek kind een betere toekomst schenkt.

Catherine WAUTERS, vrijwillig coördinatrice, begeleiding van kinderen en migranten

Tijdens haar jeugdjaren was Catherine tijdens de weekends héél vaak te vinden op het vliegveld om haar hobby, parachute springen, te beoefenen . Daar is haar interesse om te reizen en de wereld ontdekken ontstaan. Op die avontuurlijke reizen had ze oog  voor de ongelijkheid  en de behoeftes van de armsten in deze wereld. Het was in 2007 voor Catherine dan ook een heel natuurlijk proces om voor de vereniging Piloten Zonder Grenzen zieke kinderen te begeleiden tijdens de vluchten voor een betere toekomst. Sedert januari van dit jaar (2019) coördineert Catherine samen met Patricia de missies voor Vrijwilligers.

Liliane DAVIN, focus op “Begeleiding van kinderen” in de DR Congo

Liliane, die gepassioneerd is door luchtvaart, is al 35 jaar lang actief om de ontwikkeling van de luchtvaartsector in de DR Congo te helpen. Hierbij heeft ze alle mogelijke functies uitgeoefend, uitgezonderd die van piloot. Vanuit haar vertrouwen in het potentieel van dit land als motor achter de ontwikkeling van het hele continent, creëert ze partnerships tussen de burgerluchtvaart en sectoren rond nieuwe activiteiten. 

Patrick DESCHRIJVER, missiehoofd “Schuine luchtfotografie”

Patrick is een voormalig militair piloot bij de Belgische Luchtmacht en is nog steeds actief bij de Luchtcadetten. In 2013 werd Paatje actief binnen de vereniging om de campagnes met schuine luchtfotografie te leiden ter bewaking van de bossen. Zijn ervaring als piloot komt goed van pas om alle luchtvaartkundige aspecten van dit type missies te begeleiden, in samenwerking met de lokale luchtvaartmaatschappijen.

De onafhankelijke contractuele experts