Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

Onze experts

Piloten zonder Grenzen-België beschikt over een bijzonder grote pool van mensen die gespecialiseerd zijn in alle domeinen van het beheer van de vereniging en de operaties op het terrein. Allemaal dragen ze op een geïntegreerde manier bij tot de dynamiek en de ontwikkeling van de organisatie.

Het directieteam

Christian GEORLETTE, Directeur

Christian is al 30 jaar professioneel bezig met noodhulp en ontwikkeling. In 2007 trad hij toe tot PZG na een carrière op Afrikaanse bodem. Als pionier op het vlak van humanitair management binnen de wereld van het luchttransport en lid van het adviescomité PZG International stelt hij PZG en andere luchtvaartexploitanten in staat om hun globale project in te schrijven binnen een humanitair referentiekader van kwaliteitsverantwoording.

Xavier VINCKE, Directeur Programmatie​

Xavier heeft een diploma ecologie van de Katholieke Universiteit Leuven, is specialist in het beheer van beschermde gebieden in Afrika en ULM-piloot. Hij werkte 5 jaar samen met PZG in Madagaskar om de methodologie voor schuine fotografie voor het bewaken van bossen op punt te zetten. Hij is medeauteur van de eerste wetenschappelijke publicatie over dit onderwerp, en draagt zo bij tot een internationale erkenning van PZG.

Frank WARNIER, Coördinator van de ondersteuning van operaties​

Patrick DEMORTIER, Verantwoordelijke Luchtoperaties ​

Paul VAN HAESENDONCK, Verantwoordelijke Permanente Luchtwaardigheid en Onderhoud van de vliegtuigen

Paul is privé-piloot met 36 jaar ervaring en vrijwillig beheerder van de aeroclub. Hij heeft zich gespecialiseerd in specifieke domeinen van de commerciële luchtvaart, zoals het beheer van de milieu-impact bij grote luchtvaartmaatschappijen. Als lid van de werkgroep van het Directoraat generaal van de Luchtvaart rond navigatie in de toekomst, zorgt hij voor een zeer gediversifieerde luchtvaartcultuur binnen de organisatie.

De vrijwillige experts van de Raad van Bestuur

Philippe DEHENNIN, specialist “Ethiek, communicatie, fondsenwerving”​ 

Philippe, die van jongs af ondergedompeld werd in het vliegen in de bush, is privé-piloot en bedrijfsleider. Hij is voorzitter van de raad van bestuur en coördineert de acties van de bestuurders. Als specialist “Ethiek, communicatie, fondsenwerving” en waarnemend financieel specialist moedigt hij schenkers aan om de juiste projecten te steunen en de impact van hun schenking in te schatten.

Paul LARDINOIS, specialist “Beheer van human resources”

Paul beschikt over vijftien jaar ervaring als professionele piloot in de humanitaire sector, oliesector en mijnbouwsector in de meest onherbergzame gebieden van Afrika. Vandaag is hij Consultant en lid van de raad van bestuur van bedrijven. Hij helpt de vereniging bij het beheer van de human resources, en slaat een brug tussen de gevraagde flexibiliteit van de PZG-operaties en de nauwkeurigheid die eigen is aan een professionele organisatie.

Marcel LERINCKX, specialist “Schuine luchtfotografie”​

Marcel is al meer dan veertig jaar privé-piloot, nam deel aan drie PZG-missies in Mali, is specialist elektronica en radiocommunicatie, maakte deel uit van het high-level technisch kader bij een televisiezender en vervolgens een Europese instelling, en is vandaag met pensioen. Hij is pionier op het gebied van de schuine fotografie, een techniek die gebruikt wordt door PZG voor de bewaking van bossen en die sinds kort erkend wordt door de wetenschappelijke wereld.

Etienne DE MUELENAERE, specialist “Luchtoperaties” – Planning & kwaliteitscontrole​

Renier SNOY, specialist “Luchtoperaties” – Opvolging & conformiteit van de operaties

De vrijwillige onafhankelijke experts

Marnix BREES, specialist “Luchtoperaties”

Marnix, gepensioneerd na een dubbele carrière als militair piloot en lijnpiloot, trad toe tot de organisatie naar aanleiding van een missie in Ituri (DRC). Als PZG-specialist “Luchtoperaties” houdt hij zich voornamelijk bezig met de uitgave en het up-to-date houden van het Operatiehandboek, in overeenstemming met de nationale wetgeving en EASA, en de aanmaak en het bijwerken van de fiches van de vliegvelden en landingsbanen in de bush.

Herbert DECOUVREUR, missiehoofd & Field Air Operation Manager​

Herbert is al 10 jaar lang PZG-bushpiloot op Afrikaanse bodem en is directeur van een Belgisch vliegveld. Moeilijke situaties benadert hij op een pragmatische manier, het resultaat van een militaire carrière bij de parachutisten en zijn kennis van specifieke technische domeinen als mechanica van lichte vliegtuigen en elektromechanica.

Marc MEULEMAN, piloot-instructeur

Nadat hij gedurende 15 jaar directeur was van een vliegschool en van een chartermaatschappij, was Marc gedurende 25 jaar actief als bushpiloot voor de oliesector in Afrika. Sinds hij overschakelde naar het afwerpen van parachutisten in heel Europa, stelt hij zijn ervaring als instructeur en vliegexaminator ten dienste van PZG.

Michel HAUTPHENNE, specialist “Communicatie”​

Michel, die na 38 jaar financieel beheer van industriële projecten in de energie- en telecomsector op vervroegd pensioen is, zorgt sinds 2009 voor een onafhankelijke controle van de verworven schenkingen door onze partner in fondsenwerving, en zorgt dat alle juridische en fiscale regels gerespecteerd worden in de relatie tussen PZG en z’n schenkers.

Louis GENDEBIEN, specialist “Communicatie”​

Louis was CEO van een communicatiebureau en is vandaag actief als schrijver. Hij geeft de vereniging advies op strategisch en tactisch gebied m.b.t. de doelstellingen rond naamsbekendheid, imago en dialoog met de huidige en potentiële schenkers.

Nicole RUYSSEN, vrijwillig coördinatrice, begeleiding van kinderen en migranten​

In 2007 kwam Nicole de verantwoordelijke bijstaan voor de begeleiding van kinderen bij medische noodgevallen en migranten. In team de organisatie van vrijwilligersmissies naar Afrika plannen om kinderen op te halen en over te vliegen naar Brussel voor een operatie, zelf deelnemen aan dit humanitaire avontuur, … in dit soort taken blinkt ze uit dankzij haar open geest.

Patricia WILLEMS, vrijwillig coördinatrice, begeleiding van kinderen en migranten

Als dochter van een piloot trad Patricia in 2009 toe tot de organisatie voor haar eerste missie als begeleidster van een kind. Samen met Nicole plant ze sinds 2010 de missies van het vrijwilligersteam, “de engelbewaarders aan boord”. Een nieuwe uitdaging die tal van zaken verenigt: organisatie, communicatie, begeleidingsmissies en contacten ter plaatse voor toekomstige missies. Verrijkend ook, aangezien je een ziek kind een betere toekomst schenkt.

Liliane DAVIN, focus op “Begeleiding van kinderen” in de DR Congo

Liliane, die gepassioneerd is door luchtvaart, is al 35 jaar lang actief om de ontwikkeling van de luchtvaartsector in de DR Congo te helpen. Hierbij heeft ze alle mogelijke functies uitgeoefend, uitgezonderd die van piloot. Vanuit haar vertrouwen in het potentieel van dit land als motor achter de ontwikkeling van het hele continent, creëert ze partnerships tussen de burgerluchtvaart en sectoren rond nieuwe activiteiten. Vanuit deze spirit vertegenwoordigt Liliane de kleuren van onze vereniging in de DR Congo.

Patrick DESCHRIJVER, missiehoofd “Schuine luchtfotografie”

Patrick is een voormalig militair piloot bij de Belgische Luchtmacht en is nog steeds actief bij de Luchtcadetten. In 2013 werd Paatje actief binnen de vereniging om de campagnes met schuine luchtfotografie te leiden ter bewaking van de bossen. Zijn ervaring als piloot komt goed van pas om alle luchtvaartkundige aspecten van dit type missies te begeleiden, in samenwerking met de lokale luchtvaartmaatschappijen.

Philippe WIJNGARD, specialist “Schuine luchtfotografie

Nadat hij al 20 jaar in België bezig was met luchtfotografie op lage hoogte, nam Philippe dit talent mee naar Afrika en meer bepaald naar Madagaskar, waar hij persoonlijk een weeshuis ondersteunt. Zo is hij actief in de schuine luchtfotografie  die PZG gebruikt om de bossen te bewaken.

De onafhankelijke contractuele experts

Benoit GABORIT, missiehoofd & Field Air Operations Manager​

Met zijn diploma van de ESMA Aviation Academy van Montpellier en zijn specialiteit als coördinator van luchtoperaties en projectbeheer, beschikt Benoit over 15 jaar ervaring in conflict- en geïsoleerde gebieden. En dit zowel in de humanitaire als in de commerciële sector. Zijn polyvalentie is een grote troef bij het opzetten en uitvoeren van de PZG-missies in moeilijke gebieden.