Naar inhoud

ASF Belgium - Piloten Zonder Grenzen Belgium

Doe een gift

Ons humanitair mangement

Het concept Management van Humanitaire Luchtoperaties” (MHLO)

MHLO is ontstaan vanuit de vaststelling dat er geen managementmethode noch humanitair referentiekader bestaat om de efficiëntie, kwaliteit en humanitaire prestaties van luchtoperaties te beoordelen.

De structuur van het concept MHLO

Het concept Management van Humanitaire Luchtoperaties (MHLO) bestaat uit drie delen: 

Verantwoording in de humanitaire sector  

Humanitaire organisaties hebben een ethische verantwoordelijkheid, die hen dwingt om de waardigheid van de slachtoffers te respecteren en alles in het werk te stellen om een onberispelijk resultaat te garanderen bij hulpprogramma’s. De efficiëntie, kwaliteit en prestaties van de humanitaire projecten en dus de investering van de schenkers moeten gemeten kunnen worden. Sinds 20 jaar definiëren verschillende Quality & Accountability-initiatieven de minimumstandaarden, de operationele principes en goede praktijken in de humanitaire sector.

Het kader of referentienormen voor de verantwoording

Elke meting heeft nood aan humanitaire referentienormen (“het referentiekader”), waarvan de objectieven en indicatoren objectief controleerbaar zijn. Deze normen bestaan voor de sleutelsectoren van de humanitaire interventies, gericht op het redden van mensenlevens: watervoorziening – sanitaire voorzieningen en promotie van hygiëne – voedselzekerheid – schuilplaatsen – huisvesting en non-food – gezondheidsacties. Andere normen worden geïmplementeerd voor de bescherming van kinderen, veeteelt, kleine bedrijven en onderwijs.  

Management van humanitaire interventies: het project 

Een humanitaire interventie is een antwoord dat aangepast is aan behoeften die duidelijk bepaald werden door professionals uit de sector, in samenwerking met de belanghebbende partijen 

Een project is een geheel van genomen acties met als doel een antwoord te bieden op een duidelijk bepaalde noodzaak en gericht op het bereiken van duidelijk gedefinieerde objectieven, binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaald budget. Deze objectieven zijn onderdeel van een humanitair referentiekader, zoals gedefinieerd door de betrokken instelling.

Een humanitair kader creëren voor het management van luchtprojecten 

Een referentiekader creëren vereist het bepalen van:

De referentiewaarden van het concept MHLO 

Het vliegtuig (het type vliegtuig en bij uitbreiding de luchtdienst) is een middel dat gebruikt wordt om een gepast antwoord te bieden op een crisissituatie, volgens de managementmethode van humanitaire projecten; van het bepalen van de noden tot de evaluatie van de impact.

Het gebruik van het vliegtuig is afhankelijk van criteria van humanitaire efficiëntie en  commerciële efficiëntie, waar rekening mee zal worden gehouden in de permanente zoektocht naar de beste verhouding kostprijs/efficiëntie.
Het humanitaire management van de luchttransportservice is voortdurend onderhevig aan een dynamisch begeleidingsproces van de gebruikers, in de zoektocht naar oplossingen voor problemen rond transport, toegang, veiligheid … 

De omgeving van het concept MHLO: de humanitaire ruimte

De humanitaire ruimte kan gedefinieerd worden als “de operationele omgeving die de humanitaire organisaties op het terrein nodig hebben om toegang te krijgen tot de slachtoffers, om hulp te kunnen bieden en om bescherming te kunnen bieden zonder de veiligheid van de humanitaire hulpverleners in gevaar te brengen” (ECHO, 2001)

Deze fundamentele benadering van de humanitaire ruimte is gericht op “het vermogen van de humanitaire organisaties om toegang te krijgen tot de bevolkingsgroepen” of op “de humanitaire operatieomgeving”, wat PZG vertaalt als “operationele flexibiliteit van de actoren op het terrein” en beschouwt dit als een dimensie van de humanitaire ruimte, net zoals de toegang en de veiligheid.  

De realiteit van deze humanitaire ruimte vereist het gebruik van humanitair luchttransport.

De behoeften van de directe en indirecte begunstigden van het luchtproject 

De begunstigden van het luchtproject zijn:

De behoeften van de humanitaire organisaties hangen af van hun specifieke mandaten en hun operatiemodus. We maken een onderscheid tussen: 

Het managementmodel van het humanitair luchttransport 

In functie van de verwachte resultaten brengt de MHLO-analyse twee complementaire managementmodellen van humanitair luchttransport samen. Beide zijn professioneel en vereisen het Air Operator’s Certificate (AOC):